Back to Campaigns

Фонд Подкрепа за организации за хора с увреждания


Фонд "Подкрепа за организации за хора с увреждания" се управлява от Фондация "Помощ за благотворителността в България".

Средствата от фонда се разпределят на конкурсен принцип за малки проекти на родителски асоциации и други организации, които работят с деца и възрастни хора с увреждания или в неравностойно положение.

Целта е подкрепа за дейности, в които децата и възрастните в неравностойно положение могат да изявят себе си или да излязат от ограничения свят на институцията или семейството.

Примери за успешни подкрепени проекти са: първото в България специално устройство (совалка) за солидарен туризъм, което позволява свободно и сигурно придвижване на хора с физически увреждания в планинска местност; театрална постановка с актьори - деца с увреждания; ателиета за социални умения, логическо мислене и занимания с изкуство за деца и младежи с аутизъм и др.

Необходими са около 5000 лв. за финансирането на 2-3 проекта годишно.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
ФПББ
Donated so far
 183  лв.

Goal amount
 5,000  лв.
End of Campaign
13.05.2016
Donor(s)
1

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: ФПББ

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  183  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
ФПББ

Campaign QR Code

Фонд Подкрепа за организации за хора с увреждания - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта