Back to Campaigns

Прати учители да добият световен новаторски опит и да го приложат тук


Ние сме сдружение в обществена полза „Общност за демократично образование“.

През 2013 г. се събрахме ентусиазирани родители и учители и след много срещи, обсъждания и проучвания, през 2014 г. създадохме мечтаното от нас училище. В Център за демократично учене децата идват с радост, желание и любопитство, защото знаят, че на това място са приети и ценени такива каквито са, с тях се отнасят с уважение, мнението им е винаги зачетено, могат да учат всичко, което ги интересува, независимо дали е част от учебната програма, и не са принудени да правят неща, които нямат смисъл за тях и техния живот. Професионалните знания на учителите имат значение, но определящи за подбора им са човешките им качества, които знаем, че предават на децата. За тях ЦДУ е място, където могат да бъдат себе си, да споделят знанията и уменията си по начина, който е най-удачен за тях самите и за конкретните деца, свободни са да творят и да създават напълно нови форми за учене и взаимодействие.

Днес имаме нужда от вашата подкрепа, за да продължаваме да практикуваме този нов за страната ни модел все по-качествено!

Демократичните училища звучат новаторски, но истината е, че съществуват от вече 100 години и по цял свят споделят подобни характеристики: 

  • гарантирана е свобода, съчетана с отговорност – макар да могат да избират измежду всички определени от държавата предмети, децата нямат задължение да ги посещават и са подкрепени в изборите си от индивидуален ментор;
  • децата запазват вроденото си любопитство и оригинално мислене, учат, че информацията е за ползване, а не за наизустяване и че трябва да се положат усилия, за да се разпознае достоверната информация;
  • учи се навсякъде – от книги, от природната среда, от разговори с другите, от гледане, от правене на експерименти, от пеене, танцуване...;
  • децата се учат да познават себе си и другите – да се отнасят с уважение и да очакват уважително отношение, да си поставят сами цели и да изследват начините за постигането им, да търсят обратна връзка, за да се развиват, а не да се категоризират от оценки;
  • учителите не са заети с попълване на документи, а с грижа и подкрепа за развитие на учениците и помежду им;
  • децата проявяват агресия значително по-рядко, а социалната и емоционална интелигентност е силно развита сред всички членове на общността;
  • има усещане за общност, в която хората са ценени, работят заедно за общите си цели и се подкрепят.

Решенията се вземат заедно – учители, работещи в училището, ученици. Защото засягат всички. 

Учим се да се изслушваме, да разбираме чуждата гледна точка, да аргументираме своята. Не чакаме децата да пораснат, за да живеят, защото знаем, че техният живот е пълноценен във всеки момент.

Проучвания сред завършилите демократични училища показват, че болшинството от тях са хора, които имат много добри взаимоотношения с околните и вярват, че животът им зависи от тях самите, а не от някакви външни обстоятелства. Според нас развитието на такива човешки качества е залог за общество, в което диктатура, масова манипулация и война трудно могат да съществуват.

Искаме този модел да е достъпен за възможно най-много деца в България.

За целта е нужно първо да се развиваме като черпим опит от учители, директори, ученици и училища от цял свят с традиции в демократичното образование, каквито се срещат на европейските конференции. След това да прилагаме и споделяме този и натрупания лично от нас опит. Тази година конференцията е още по-важна, защото се провежда в първото демократично училище в света, Самърхил, и отбелязва неговата 100-годишнина. Искаме да изпратим на конференцията четирима учители, които ще развият още повече знанията си и като се върнат, освен да ги приложат в своята работа в училището, ще ги споделят и в онлайн семинар с всички желаещи родители, учители, директори.

На този етап развитието на новаторски образователни модели не е разпознато като приоритет и не се финансира от българската държава. Ние сме гражданска инициатива, която се финансира единствено от родители, които виждат ефекта на демократичното образование върху децата си. Затова финансовият товар за семействата на този етап голям и се затрудняваме сами да осигурим регулярно участие на учителите ни на подобни уникални новаторски форуми. 

С вашата подкрепа обаче бихме могли да го направим.

За да покрием разходите по посещението на конференцията на EUDEC са ни необходими 6 000 лв., които включват такса участие, пътни, храна и настаняване на четирима от старшите учители.

Обръщаме се за подкрепа към всеки заинтересован от по-всеобхватно въвеждане и прилагане на нови практики в българското образование, практики, които от една страна подкрепят и насърчават развитието на учителите, а от друга - осигуряват достойна и човеколюбива среда за израстването на учениците. 

Дарете сега и станете част от промяна в образованието, която тепърва ще дава своите плодове! 

Не пропускайте да ни оставите Ваши координати - телефон, имейл! Ще се радваме да ви благодарим лично за подкрепата!

 Повече информация за:

- Център за демократично учене - http://democraticschool.bg/

- Общност за демократично образование - http://odo.bg/

- Европейска общност за демократично образование - https://eudec.org/

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Нели Керемидчиева
Donated so far
 2,594  лв.

Goal amount
 6,000  лв.
End of Campaign
17.07.2022
Donor(s)
53

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Общност за демократично образование"

Donors

Donor Name
Amount
Елвира Баракян  20  лв.
Благовеста николова  60  лв.
Anonymous donor  1  лв.
Ценка Кучева  20  лв.
Anonymous donor  50  лв.

Giveback details


Donate 10 lv. and get:
онлайн детска книжка “Добре дошъл при
себе си”, за момче или за момиче,
автор: Маги Благоева

Total: 600 gift/s/.
 

Donate 30 lv. and get:
картина, нарисувана от дете в ЦДУ в
заниманията по творчество, размер 10/15
см, с рамка

Total: 10 gift/s/.
 

Donate 40 lv. and get:
книга на хартия с автор Маги Благоева:
“Митко, който се усмихваше на
звездите”

Total: 20 gift/s/.
 

Donate 50 lv. and get:
памучна торба с надпис “Свободен
ученик/Център за демократично учене“

Total: 20 gift/s/.
 

Donate 60 lv. and get:
стоп-моушън анимацията “Хан Тервел”,
направена от децата в ЦДУ по време на
заниманията по кино-проекти, на запис,
обща продължителност 15 мин

Total: 200 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Нели Керемидчиева

Campaign QR Code

Прати учители да добият световен новаторски опит и да го приложат тук - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта