Back to Campaigns

За да имат бъдеще карталите в България!


Карталите – черните властелини на българското небе, най-едрата хищна птица в природата и изчезнал вид – имат нужда от вас, за да се установят трайно в страната ни!

През последните години в България има над 60 освободени черни лешояда.

Екипът на „Зелени Балкани“ се обръща за подкрепа към гражданите за успешното завършване на програмата за опазване на лешоядите. Проектът ни „Светло бъдеще за черния лешояд“ по програма LIFE14 се пребори с десетки други идеи от цяла Европа, за да бъдат използвани средствата именно в България, именно за опазване на биоразнообразието и именно от организация, която не е от стопанския сектор, а работи в обществена полза. Въпреки получената подкрепа, значителна част от дейностите ни са възможни единствено благодарение на приноса от частни или корпоративни дарители, които са наши партньори и помагат да реализираме идеите си за завръщане на редките видове. Това е единственият начин да завършим дългогодишната си консервационна програма, в която са инвестирани много усилия.

Цяло поколение природозащитници работиха ежедневно, за да се стигне до този момент, 30 години упорит труд и подкрепата на съмишленици и партньори ни доведоха дотук:

  • успяхме да възстановим белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина /съвместно с партньорите ни от Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици/;
  • върнахме на свобода 138 белоглави лешояда, получени като дарение от 19 зоопаркове в 7 страни;
  • общо 66 черни лешояда бяха дарени от Испания, с цената на огромни усилия на голям международен екип;
  • на път сме да възвърнем уникалната екологична функция на лешоядите, като „санитари“ в дивата природа – да спестим на икономиката, държавата и частните стопани, милиони левове, необходими за екарисажно обезопасяване на мъртви домашни животни.

Вашият личен принос ще бъде от изключително значение да доведем до успешен край програмата си – черният лешояд отново да загнезди в дивата природа на България, а някой ден да върнем и символа на българската природозащита – брадатия лешояд.Средствата ще бъдат използвани за подхранвания на площадка до волиерата за лешояди в ПП „Сините камъни“, защото лешоядите продължават да се връщат до волиерата дълго след като са били пуснати на свобода. Ще поставим изкуствени гнезда на подходящи дървета с помощта на алпинисти и закупим предавател, който е от изключителна важност за проследяването на лешоядите и обезопасяването им в случай на залагане на отрови.

Станете част от завръщането на 6 картала, които ще бъдат освободени в началото на месец май.


А срещу дарение на стойност от 500 лева в полза на програмата за завръщане на вида можете да станете кръстник на една от красивите птици на свое име или име по ваш избор.

Нека ЗАедно да направим нещо за българската природа!

https://greenbalkans.org/VulturesBack/ #картал #черенлешояд #ЗелениБалкани

 

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS KARTAL на номер 17 777 за трите мобилни оператора

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Елена Стоева
Donated so far
 940  лв.

Goal amount
 5,000  лв.
End of Campaign
29.06.2022
Donor(s)
25

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение "Зелени Балкани - Стара Загора"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  20  лв.
Елена Савова  50  лв.
Гергана Георгиева  30  лв.
Ралица Пенчева  30  лв.
Anonymous donor  100  лв.

Giveback details


Donate 20 lv. and get:
грамота

Total: 10 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Елена Стоева

Campaign QR Code

За да имат бъдеще карталите в България! - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта