Back to Campaigns

Мисия Кестен в район Лозенец


Инициативата ни „Мисия кестен“ в Лозенец, вече няколко години се старае да опази символа на София – кестеновите дървета. Те са уязвими и застрашени от много фактори на замърсената околна среда, но най-сериозният им враг си остава насекомото Cameraria ohridella (Кестенов листоминиращ молец), чиито две или три генерации ларви всяко лято  унищожават листата му, които рано пожълтяват, а самото дърво става уязвимо към болести.

„Мисия кестен“ има за цел редуцирането на популациите на кестеновия молец в квартала чрез поставяне на капани с феромони напролет и чрез кампания по поставяне на хранилки за птици наесен, които да поддържат числеността на естествения враг на молеца – градския синигер. 

През 2021 поставихме феромони на ул. Васил Кирков. Резултатът е зелени листа и здрави дървета. През 2022 искаме да съхраним създаденото от миналата година и се надяваме с ваша помощ да помогнем на повече дървета, които създават уюта и прохладата на района. Целта ни е фондонабиране с цел закупуване на феромони против Кестенов листоминиращ молец.

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Веселина Панайотова
Donated so far
 310  лв.

Goal amount
 1,200  лв.
End of Campaign
15.04.2022
Donor(s)
6

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Район Лозенец

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  40  лв.
Веселина Гайдарджиева  50  лв.
Златина Вълкова  70  лв.
Валерия Грийн  40  лв.
Иван  50  лв.

Giveback details


Donate 50 lv. and get:
Сертификат за съпричастност

Total: 0 gift/s/.
All giveback are sold.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Веселина Панайотова

Campaign QR Code

Мисия Кестен в район Лозенец - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта