Back to Campaigns

Concentrix supports their colleague Veselin!


Everyone can be in need of help at some point in their life, no matter how old they are or what life experience they have. However, it is important to receive support in time to overcome difficulties and get back on your feet. Currently, our colleague Veselin Andasarov from our Marvel CTS team needs support to raise the necessary amount of BGN 92,000 to purchase a prosthesis. Here is his call for help:

Hello, my name is Veselin, 34 years old. For twelve years my passion has been motorcycles. And so until September 27, 2021, when I suffered a serious road accident with a motorcycle that turned my life upside down. I survived thanks to my faithful friends who accompanied me, the incredible professionalism of the doctors in North Macedonia and Bulgaria and last but not least the luck that I have a healthy body.

I am grateful that we were a group and in fact one of the boys saved my life by putting on a tourniquet to stop the blood loss. Treatment followed at a Macedonian hospital, where I was in a medical coma for 48 hours due to life-threatening injuries. After 10 days there, I was transferred to a hospital in Bulgaria and the treatment continued. As a result of the accident, I underwent a traumatic amputation from the middle of my right thigh, I had lung injuries, a broken collarbone and injuries to my right arm.

For all those who would accuse me of recklessness, I will specify that the speed at which I rode the motorbike was moderate and I myself was in good shape. It was as if the circumstances were against me - a broken road, lack of visibility and an unlit car in the oncoming traffic on the narrow road.

All I want is to fully recover and return to my normal lifestyle. For this purpose I will need a leg prosthesis, the amount of which, however, is unaffordable for me and my family. I have an offer for a high-tech prosthesis worth BGN 92,000, which will give me the opportunity to return to active life and feel complete.

I plead with everyone who could contribute financially in purchasing a prosthesis. Any contribution you can afford will bring me closer to my previous lifestyle and activities.

Drive carefully and with protective equipment - it is also one of the reasons I stayed alive. And one more thing: Never, under any circumstances, neglect the courses of the Bulgarian Red Cross, it is very important to know how first aid is provided if you have to save a human life.                        

Thank you all in advance for your cooperation and support!   

 

Всеки човек може да изпадне в нужда от помощ в даден момент от живота си, без значение на каква възраст е или какъв житейски опит има. Важно е обаче да получи подкрепа навреме, за да преодолее трудностите и да се изправи на крака. В момента нашият колега Веселин Андасаров от Marvel CTS екипа има нужда от подкрепа за да събере необходимата сума от 92 000 лева за закупуване на протеза.

Ето и неговия зов за помощ:

Здравейте, казвам се Веселин, на 34 години. От дванайсет години моята страст са мотоциклетите. И така до 27.09.2021 г., когато претърпях тежък пътен инцидент с мотоциклет, който преобърна живота ми. Оцелях благодарение на верните си приятели, които ме придружаваха, на невероятния професионализъм на лекарите в Северна Македония и България и не на последно място на късмета, че имам здрав организъм.         

Благодарен съм, че бяхме група и реално едно от момчетата ми спаси живота, тъй като постави турникет, за да спре кръвозагубата. Последва лечение в македонска болница, където 48 часа бях в медикаментозна кома, заради животозастрашаващи травми. След 10 дни престой там, ме преместиха в болница в България и лечението продължи. В следствие на катастрофата претърпях травматична ампутация от средата на дясното бедро, имах травми на белия дроб, счупена ключица и травми по дясната ръка.          

За всички, които биха ме упрекнали в безразсъдност, ще уточня, че скоростта, с която карах мотора бе умерена и аз самият бях в добра кондиция. Сякаш обстоятелствата бяха срещу мен - разбит път, липса на видимост и неосветен автомобил в насрещното движение на тесния път.

Единственото, което искам е да се възстановя напълно и да се върна към нормалния си начин на живот. За целта ще ми е нужна протеза за крака, сумата за която обаче е непосилна за мен и моето семейство. Имам оферта за високо технологична протеза на стойност 92000 лв, която ще ми даде възможност да се върна към активния живот и да се чувствам пълноценен.

Объръщам се към всеки, който би си позволил да ми окаже финансова подкрепа при закупуването на протеза.Карайте внимателно и с предпазна екпировка - тя също е една от причините да остана жив. И още нещо: Никога, по никакъв повод не пренебрегвайте курсовете на БЧК, много е важно да знаете как се оказва първа помощ, ако се наложи да спасите човешки живот.                        

Предварително ви благодаря за съдействието и подкрепата! 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Concentrix Bulgaria
Donated so far
 12,327  лв.

Goal amount
 92,000  лв.
End of Campaign
07.03.2022
Donor(s)
168

Category : Лечение / рехабилитация

Legal state: INDIVIDUALS

Beneficiary: Лечение на Веселин Андасаров

Donors

Donor Name
Amount
Aglika Peeva  50  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Norm DePeau  172  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Concentrix Bulgaria

Campaign QR Code

Concentrix supports their colleague Veselin! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта