Back to Campaigns

Да направим защитените територии по-видими


Ако едни защитени територии са достатъчно популярни сред обществото (например националните паркове, резерватите), то информацията за други е твърде оскъдна. Съществуват и защитени територии, които дори не са обозначени като такива, каквито са голяма част от защитените местности (ЗМ) и природните забележителности (ПЗ).

Затова Асоциация на парковете в България стартира кампания, с която да направи не толкова известните защитени територии по-видими.

Началото ще поставим с монтиране на 6 информационни табели, които указват вида на защитената територия, защо е важно да я опазваме и какви ограничения важат, за да я съхраним за идните поколения. Това е малка стъпка, която повишава информираността сред местните хора и туристите, насърчава отговорно гражданско поведение и подаване на сигнали при нарушения.

Избрали сме шест защитени територии: ЗМ „Находище на Атинска мерендера – село Исперихово“, ЗМ „Огняново – Синитевски рид“, ПЗ „Гораница“, ПЗ „Скални образувания в местност Габровица, ПЗ „Киселицата“, ПЗ „Герекински гьол“.

Спряхме се на тези защитени местности и природни забележителности, защото на терен информационни табели за тях липсват. В същото време защитените територии привличат все повече туристи, а екосистемите и обектите на неживата природата, които опазват, са чувствителни към човешко въздействие. 

„Да направим защитените територии по-видими“ е част от каузата „За повече защитени територии в България“ на Асоциация на парковете в България.

 

За защитените територии

Защитените територии опазват най-ценните и редки видове и места в България. Те са 1366* или само 5 % от територията ни.  Представляват национални и природни паркове, резервати, природни забележителности и други, чиято площ варира от няколко стотин квадратни метра до десетки хиляди хектара.

Някои от защитените територии са заплашени от застрояване, изсичане на горите, замърсяване или друго нарушение и е важно всички ние да ги познаваме добре, за да реагираме, когато някой се опитва да ги застраши.

 Какво сме направили през 2021 г. за защитените територии в България?

Досега по предложение или с подкрепата на АПБ са обявени 3 нови защитени територии – ЗМ „Река Веселина“, ЗМ „Храстево“, ЗМ „Гората на Боряна“.

Изпратихме предложения до МОСВ и вече е стартирала процедурата по  обявяване на още 6 – ЗМ „Камчийски пясъци“, ПЗ „Диликли кая и Фрън кая“, ПЗ „Червени камък“, ЗМ „Каньона на Шегава“, ПЗ „Безденски извори“, ПЗ „Столо“.  

За инициативата „За повече защитени територии в България“ четете тук: www.priroda.parks.bg/za-poveche-zashtiteni-teritorii-v-balgaria 

* Според Регистъра на Защитените територии и защитените зони в България на Изпълнителна агенция по околна среда – www.eea.government.bg/zpo/bg 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Мирослава Попова
Donated so far
 1,005  лв.

Goal amount
 1,000  лв.
End of Campaign
13.01.2022
Donor(s)
15

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Асоциация на парковете в България

Donors

Donor Name
Amount
Стефан Петров  150  лв.
Никола Йорданов  50  лв.
Anonymous donor  300  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  15  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Мирослава Попова

Campaign QR Code

Да направим защитените територии по-видими - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта