Back to Campaigns

Да дарим възможност - проект в подкрепа на младите таланти на Бургас


Целта на проект “Да дарим възможност” на Ротари клуб Бургас-Пиргос е да се подобрят средата и условията за реализация на децата и младежите в училищна възраст до 19 години, които са организирани в клубни дейности по интереси, като им се осигурят по-големи възможности за развитие и изява. Подкрепят се инициативи в различни области: точни науки, изкуства, хуманитарни науки, спорт.

Проектът се провежда ежегодно, като се отправя покана до всички училища и клубове на територията на община Бургас да кандидатстват със свои инициативи (клубни или индивидуални инициативи). Задължителни изисквания са дейността да е устойчива, да има постоянно ангажиран ръководител или преподавател, а за групови дейности участващите деца да са не по-малко от пет. Предимство се дава на проекти и инициативи, при които има съфинансиране от кандидата, има гарантирана материално – техническа база за срок от най-малко три години, участниците се представят на републикански или международни тематични състезания и конкурси.

Максималният размер на финансирането за една инициатива е до 3,000 лева, а броят на одобрените проекти е в зависимост от разполагаемия бюджет на Ротари клуб Бургас-Пиргос за съответната година. Всички получени заявления за участие се разглеждат от представители на Ротари клуба и се класират съобразно задължителните критерии и критериите за предимство.

Средствата от кампанията ще бъдат вложени в инициативи, които кандидатстват за финансиране по проект „Да дарим възможност“ при следващите издания на проекта (2021-2022 или 2022-2023) и които отговарят на обявените критерии. Тук представяме историята на „Да дарим възможност“ и даренията, направени от Ротари клуб Бургас-Пиргос по години:

2021 – 2022 Проект „Да дарим възможност“ е в процес на реализация. Крайният срок за подаване на заявления изтече на 30.11.2021г. и в момента текат срокове за разглеждане и окончателно одобрение до 28.02.2022г.

2020 – 2021 Вложени средства от Ротари клуб Бургас – Пиргос в размер на 6,466.50 лева, разпределени между 5 проекта на различни школи, в които участват общо 222 деца. Направените дарения включват 3 лаптопа, 2 броя Lego роботи, 1 комплект оптика, 1 цветен цифров копир/принтер/скенер, предпечатна подготовка на сборник с разкази и са направени за Клуб „Млад математик“ към ОУ „Любен Каравелов”, гр.Бургас, Клуб „Капитан планета“ към ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, гр.Бургас, Театрална школа „Детско царство“ към ЦПЛР – Бургас, Спортен клуб по художествена гимнастика „Черноморец“, гр. Бургас.

2019 – 2020 Проект „Да дарим възможност” е обявен, но поради ограничения, свързани с Ковид 19, подадените заявления са разгледани и класирани през следващата ротарианска година 2020 - 2021 

2018 – 2019 Вложени средства от Ротари клуб Бургас – Пиргос в размер на 12,602.05 лева, разпределени между 10 проекта на различни школи, в които участват общо 421 деца. Направените даренията включват телескоп, микроскоп и комплект за полеви изследвания по екология за изследване на води и почви, 3 компютъра с монитори и 1 принтер, оборудване на STEM лаборатория, комплект оптика с адаптер, 20 маси – статив за рисуване, сценични костюми, по 2 смесителни пулта и озвучителни тела, 1 студиен монитор, техника за озвучаване и осветление.

2017 – 2018 Вложени средства от Ротари клуб Бургас – Пиргос в размер на 6,608.90 лева, разпределени между 5 проекта на различни школи, в които участват над 120 деца. Направените даренията включват 5 микроскопа, компютър и лазерно мултифункционално устойство, маса за тенис и робот, частично финансиране на лектори от ППМГ, БАН и СУ, компютър, диктофон и 2 броя памет.

2016 – 2017 Вложени средства от Ротари клуб Бургас – Пиргос в размер на 8,345.07 лева, разпределени между 5 проекта на различни школи, в които участват над 111 деца. Направените даренията включват озвучителна техника, грънчарско колело, графичен дизайн и отпечатване на 400 броя комикси, изработка на 70 броя сценични костюми, защитно облекло и очила.

2015 – 2016 Вложени средства от Ротари клуб Бургас – Пиргос в размер на 8,739.81 лева, разпределени между следните 4 проекта на различни школи, в които участват над 60 деца. Направените даренията включват оборудване за лаборатория, озвучителна техника, екипи.

Ротари клуб Бургас – Пиргос е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2003 година и част от Ротари Интернешънъл, световна организация, обединяваща лидери в различни сфери на професионална дейност, чиято цел е да насърчава служба в полза на обществото. Мисията на клуба е подкрепа на младите таланти на Бургас.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Мария Янчева
Donated so far
 0  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
29.04.2022
Donor(s)
0

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: СНЦ Ротари клуб Бургас Пиргос
No donations received
Be the first to donor!

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Мария Янчева

Campaign QR Code

Да дарим възможност - проект в подкрепа на младите таланти на Бургас - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта