Back to Campaigns

SiteGround подкрепя: СНЦ "Зелени Балкани"


Спасителен център за диви животни на Федерация „Зелени Балкани“ е единствената в България специализирана болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994 г. от активисти на “Зелени Балкани”. По-късно е обявен и официално за спасителен център съгласно Закона за биологичното разнообразие. Основните дейности на Центъра са:

  • лечение и възстановяване на бедстващи животни от редки видове и връщането им в природата;
  • размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата;
  • развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популациите на следните видове: брадат лешояд, царски орел, черен лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка;
  • осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от дивата фауна, обект на незаконна търговия;
  • образователни дейности и екологични младежки програми

Спасителният център разполага с оборудвана амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, карантинно и различни по размер клетки за отглеждане и разлитане с обща площ 6 800 кв.м. 

За какво са ни нужни средства? Основна задача на Центъра е лечението на бедстващи диви животни. За него средно месечно са нужни 2 000 лева. Това са разходи за лекарства, консумативи за клиниката - бинтове, марли, игли, спринцовки, специализирана храна за дивите пациенти на Центъра, ръкавици за персонала, оборудване, гориво за транспортирането на болните животни. Повече за нас: greenbalkans-wrbc.org 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
SiteGround
Donated so far
 2,100  лв.

Goal amount
 1,500  лв.
End of Campaign
31.12.2021
Donor(s)
19

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: СНЦ "Зелени Балкани"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  20  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  75  лв.
Anonymous donor  30  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
SiteGround

Campaign QR Code

SiteGround подкрепя: СНЦ
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта