Back to Campaigns

CHAOS подкрепя: Линия в помощ на зависимите и техните семейства


Горещата телефонна линия предоставя на цялото общество обширна и достоверна информация и консултация относно видовете психоактивни вещества, ефектите и рисковете от употребата на наркотици и алкохол, проблемната игра на хазарт, зависимостите и методите за тяхното лечение, местата за помощ в страната, както и насоки за родители, близки на засегнати и учители.

Ковид кризата се отрази много негативно на хората със зависимости, а също така постави в риск и мнозина други, които до този момент не са имали такъв проблем. В същото време достъпът до услугите за употребяващи и зависими стана още по-затруднен и дори понякога невъзможен. По тази причина съществуването на Линията като първото и най-достъпно място за помощ придобива критично значение.

Услугите на Линията са безплатни и анонимни на национално ниво през следните канали:

● телефонна линия за помощ: 0888 99 18 66;

● онлайн чат консултации (от понеделник до петък, от 10.00 до 17.00;

● консултации по електронна поща;

● информационен портал: https://www.drugsinfo-bg.org/

Средно на месец за Линията са необходими около 2500 лв., което включва ангажирането на трима консултанти с доказан опит в работата с употребяващи и зависими, наем, режийни, техническа поддръжка на компютри и телефонна централа, консумативи.

Повече за Линията можете да научите тук: https://www.drugsinfo-bg.org/.

Hotline supporting addicted people and their families

The hotline provides extensive and reliable information and consultations on the types of psychoactive substances, the effects and risks of drug and alcohol use, gambling addiction, addictions and methods of treatment, specialised centers for help in the country, as well as guidelines for parents, relatives and teachers.

The Covid-19 crisis has had a very negative impact on people with addictions, and has also put at risk many others who have not had such a problem so far.

At the same time the access to consulting services for addicts has become even more difficult and sometimes impossible. Thus the regular work of the Line as the first and most accessible place of assistance has become critical.

The services provided by the team of the Hotline are free and anonymous at the national level and are accessible through the following channels:

• Hotline: 0888 99 18 66;

• Online chat consultations;

• E-mail consultations;

• Information portal: https://www.drugsinfo-bg.org

On average about BGN 2,500 are needed per month for the operation of the Hotline. This includes involvement of three consultants with proven experience in working with users and addicts, rent of premises, overhead, technical support of computers and telephones, consumables.

You can learn more about the Line here: https://www.drugsinfo-bg.org 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
CHAOS
Donated so far
 1,250  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
04.01.2022
Donor(s)
13

Category : Лечение / рехабилитация

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Асоциация "Солидарност"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  100  лв.
Таня Дилковска-Петрова  70  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
CHAOS

Campaign QR Code

CHAOS подкрепя: Линия в помощ на зависимите и техните семейства - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта