Back to Campaigns

CHAOS подкрепя: Мобилна грижа за бездомни хора в София на Фондация “Каритас”


Основната цел на инициативата е грижа за хората, които не попадат в обхвата на здравната и социална система в България.

Фондацията работи и за ограничаване на последиците от социалното изключване и за облекчаване на живота на хората, живеещи на улицата, като предоставя здравни, социални и психологически консултации.

Екипът се състои от ръководител - медицинска сестра/психолог и социален асистент/шофьор. Двойката посещава терени в столицата със специализиран микробус и предлага следните грижи:

 • Долекарска помощ, вкл. обработване на рани; проследяване на продължително лечение, вземане на кръвни проби за изследване на кръвно преносими болести, следене на кръвни показатели, осигуряване на лекарства, хигиенни консумативи, обезпаразитяване и др.;
 • Съпровождане до болнични заведения и съдействие за прием за лечение;
 • Психологическа подкрепа
 • Съдействие за издаване на лични документи, ТЕЛК и др.;
 • Съдействие, вкл. транспорт, за настаняване в общински кризисен център и дом за стари хора;
 • Издирване на роднини и посредничество в общуването с тях.

Повече информация може да намерите тук: https://bit.ly/3D2gNZY 

Mobile care for homeless people in Sofia by “Caritas” Foundation

The purpose of the initiative is to provide care for people who do not fall within the scope of the health and social system in Bulgaria, as well as to limit the consequences of social exclusion and facilitate the lives of people living on the streets.

The “Caritas” Foundation provides health, social and psychological support to homeless people in Sofia.

The team consists of a leader - a nurse / psychologist and a social assistant / driver. The couple visits areas in the capital city with a specialized minibus and offers the following care:

 • Pre-medical care, incl. wound treatment, follow-up of long-term treatment, taking blood samples for examination of blood-borne diseases, monitoring of blood indicators, provision of medicines, hygiene supplies, parasites treatment, etc.;
 • Driving up to hospitals and assistance in admission for treatment;
 • Psychological support;
 • Assistance in issuing personal documents, TEMC, etc .;
 • Assistance, incl. transport, for accommodation in a municipal crisis center and a home for elderly people;
 • Searching for relatives and mediating in communication with them.

Here you can find more info: https://bit.ly/3D2gNZY 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
CHAOS
Donated so far
 2,250  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
04.01.2022
Donor(s)
17

Category : Бездомници

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Caritas Sofia

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  100  лв.
Anonymous donor  250  лв.
Таня Дилковска-Петрова  80  лв.
Anonymous donor  20  лв.
Васил Минков  100  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
CHAOS

Campaign QR Code

CHAOS подкрепя: Мобилна грижа за бездомни хора в София на Фондация “Каритас” - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта