Back to Campaigns

Прегърни невидимите деца!


“Прегърни невидимите деца” е стипендиантска програма на сдружение „Прегърни ме” в подкрепа на 15 деца и младежи, лишени от родителска грижа, които продължават образованието си в различни гимназии и профилирани училища. 

Стипендиантската програма е насочена към “невидимите деца” - тези, чиито лица нямаме право да показваме, тези, чиито имена не можем да ви споделим. 

“Невидимите деца” - тези, които често обществото забравя, подминава, не поглежда. Те остават в сянката на социалните центрове за подкрепа, мрачните стаи на полицейските участъци и детска педагогическа стая. 

Това са “неизвестните”, изоставените деца. Деца на разделени родители, деца, загубили своите родители, деца, отнети от своите родители. 

Деца с изтощени сърца. 

С помощта на проект “Прегърни невидимите деца”, стипендиантите, които са показали талант, воля и желание за развитие, ще получат подкрепа в следващите етапи на обучението и образованието си. За да успеят да излязат от сянката, да бъдат забелязани, да станат пълноправна и пълноценна част от обществото!

Вашата подкрепата ще бъде част от историята на един по-добър детски живот! 

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с текст DMS ATELIE на номер 17 777 за трите мобилни оператора

Тази организация е участник в проекта на Фондация BCause „Информиране, ангажиране, успех!“, финансиран по Фонд Активни граждани България от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор.

“The invisible children“ is ‘Hug me’ charity scholarship programme for 15 children and young adults who are without parental care, to support them to continue their education in high schools or specialised colleges.

The scholarship programme supports the so called “invisible”children“, those whose faces we cannot show and whose names we cannot share.

The “invisible children“ whom the society often forgets, overlooks, ignores. They remain in the shadows of the centres for social support, specialised behavioural centres or in the dark rooms of correctional centres.

These are the “unknown”, abandoned children. Children of separated parents, children who lost their parents, children taken away from their parents.

Children with tired, exhausted hearts.

With the help of “Hug the invisible children“ project, young people who demonstrated talent, willpower and desire for development, would be receiving a scholarship support during their education. So that they would be able to get out of the shadows, to be noticed and become fully functioning members of the society.

Your support would become a part of the story of a better life for a child!NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Милена Нейова
Donated so far
 7,080  лв.

Goal amount
 7,000  лв.
End of Campaign
01.01.2022
Donor(s)
62

Category : Деца и младежи от институции

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: сдружение "Прегърни ме"

Donors

Donor Name
Amount
Anonymous donor  30  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  500  лв.
Anonymous donor  99  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Милена Нейова

Campaign QR Code

Прегърни невидимите деца! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта