Back to Campaigns

По следите на делфините


Какъв е проблемът?

Екипът на Зелени Балкани полага грижи за опазването на делфините в Черно море вече над десет години. Както всички диви видове, обитаващи една среда с човека, делфините/муткурите са изправени пред множество заплахи, някои от които вземат стотици, дори хиляди жертви. Една от най-сериозните заплахи за тях, например, е заплитането им в рибарски мрежи, като поради характера на риболовния сезон това събитие се случва в периода на раждане на малките. Хиляди майки стават жертва на удавяне в дънните мрежи за калкан, някои от които бременни, а осиротелите малки на останалите не оцеляват дълго след това. Други такива негативни въздействия са безпокойството и възпрепятстването на нормално хранене и отглеждане на малките по време на туристическия сезон, пряко преследване и убиване поради неразбиране, повишаването на нивата на подводен шум, най-вече при добива на нефт и газ, което повишава стреса за животните, а това от своя страна е причина за повишена податливост на болести.

Какво ще предприемем?

На първо време, за да се предприемат ефективни мерки за опазването им, е необходимо да знаем повече за тях – къде се хранят и защо, къде мигрират, къде прекарват различните сезони и имат ли предпочитания към конкретно място или условия. В сравнение с повечето делфини, за муткурите се знае изключително малко, тъй като те обикновено водят скрит начин на живот, не са особено социални и предпочитат да останат далече от човешкото внимание. Което именно ги прави целеви вид на кампанията и именно такъв вид ние искаме да маркираме със сателитен предавател!


Проследяването на морски бозайници (муткури) с помощта на сателитни предаватели е световно признат метод за проучването им, доказал ефективността си. Този метод обаче досега не е прилаган в Черно море. СНЦ Зелени Балкани разполага с необходимите експерти, знания и огромен ентусиазъм за провеждане на ПЪРВОТО ТАКОВА ИСТОРИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ В НАШЕТО МОРЕ, а Вие имате шанса да станете причината то да се случи. Заедно можем да помогнем на тези харизматични същества, без които морето ни няма да бъде същото.

Какво представлява сателитното проследяване?

В стационарните съоръжения за риболов, наречени даляни, нерядко попадат делфини (муткури), привлечени от рибата в тях, които след това биват освобождавани от рибарите. Благодарение на сътрудничеството ни с рибарите, на гръбния плавник на един индивид ще бъде поставен сателитен предавател, чрез който ще бъдат събирани данни за биологията на вида, локални придвижвания, сезонни миграции, места за зимуване и важни местообитания. Мястото за поставяне е подбрано така, че устройството да не създава неудобство на животното при плуване и хранене. 

Защо?

За дивата природа граници няма - следвайки рибните пасажи, които са тяхна храна, муткурите провеждат сложни сезонни миграции, за които не знаем почти нищо, защото те обхващат акваторията на цялото море. Като се има предвид, че като морски бозайници те прекарват по-голямата част от времето си под вода, недостъпни за наблюдение, предизвикателствата пред изследователите, поели грижата за тяхното проучване и опазване са огромни. Проблемът се усложнява още повече от политическата и икономическа обстановка в региона, което прави организирането и провеждането на мащабни наблюдения в целия басейн на Черно море почти невъзможно. Това прави сателитното проследяване изключително подходящ метод за проучване на тези срамежливи и деликатни бозайници.

С какво ще помогне това на делфините (муткурите)?

Методът е съобразен с нуждата им от дистанциране, като същевременно набира безценни данни за разпространението им, миграциите, предпочитаните места за хранене, почивка и отглеждане на малките, заплахите пред които са изправени. Данни, които ще ни помогнат да опознаем вида и без които опазването на делфините е невъзможно.

Вашето дарение ще бъде изразходвано за:

- закупуване на сателитен предавател;
- абонамент за трансфер на данните от сателита;
- компенсация за собственика на съоръжението;
- логистика на екипа.

Повече за делфините в Черно море:

В Черно море има три вида китоподобни бозайници – два вида делфини (обикновен делфин и афала) и един вид морска свиня (муткур). Затвореният характер на нашето море и дългите години изолация са довели до обособяването на черноморските видове в местни, ендемични подвидове, които се срещат единствено и само тук, в Черно море.

А в знак на благодарност за Вашата подкрепа ще получите подарък от нас. При дарение над:

  •  50 лв. – електронна грамота;
  •  100 лв. – грамота и книжка „МОРЕТО, БИОРАЗНООБРАЗИЕТО, ЕКОЛОГИЯТА“.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
СНЦ Зелени Балкани
Donated so far
 1,752  лв.

Goal amount
 7,000  лв.
End of Campaign
26.12.2021
Donor(s)
38

Category : Природа / животни

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: СНЦ "Зелени Балкани"

Donors

Donor Name
Amount
Боян Александров  20  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Anonymous donor  150  лв.
Anonymous donor  5  лв.
Стефан Стоилов  150  лв.

Giveback details


Donate 50 lv. and get:
Електронна грамота

Total: 30 gift/s/.
 

Donate 100 lv. and get:
Електронна грамота + Книжка "Морето,
биоразнообразието, екологията"

Total: 30 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
СНЦ Зелени Балкани

Campaign QR Code

По следите на делфините - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта