Back to Campaigns

1000km Balkan Charity Challenge / Multi Kulti Collective


7 културно-образователни събития за деца на българи и чужденци от всички мигрантски общности

От 2016 г. Сдружение „Мулти култи колектив" развива културно-образователна програма за деца българчета и чужденци от всички мигрантски общности (вкл. бежанци). Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения, докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия. Децата обикновено са първите в семейството, които научават езика на приемащото общество и служат като медиатори на своите родители. Събитията в рамките на програмата варират от креативни арт работилници през учене на език чрез месене на хляб до спортуване навън. През 2016 г. програмата се развива с помощта на 1000 km Balkan Charity Challenge.

За да продължи програмата и през 2017 г., „Мулти култи колектив" набира дарения за нова поредица от 7 културно-образователни и спортни събития с участието на най-малко 200 деца и младежи на възраст между 6 и 18 г. на българи и мигранти, вкл. бежанци. Те ще включват арт работилници, забавна математика, посещение на интерактивни музеи, народни танци и други според интересите на децата. Всички събития ще бъдат безплатни за децата, а цената на 1 събитие е до 850 лв. с включени разходи за материали, транспорт, билети, наем, храна и други. Голяма част от работата по събитията ще бъде извършена от български и чуждестранни доброволци (придружаване на децата, преводачи, аниматори, обучители и др.).

Повече за „Мулти култи колектив": „Нашият млад и ентусиазиран екип споделя страстта към култури от целия свят в най-широк смисъл и съзнава необходимостта да се помогне за интегрирането на всички, които пребивават в България, и да се гарантира, че те се приемат като истински членове на общността. Ние образоваме местните хора чрез потапяне в обичаите, храните, занaятите, песните и традициите на другите. Работим и на ниво политики чрез провеждането на мониторинг на националните политики по отношение на мигрантите и бежанците."

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Бистра
Donated so far
 3,020  лв.

Goal amount
 2,500  лв.
End of Campaign
30.11.2016
Donor(s)
30

Category : Бежанци / мигранти

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary:

Donors

Donor Name
Amount
Сембодия България ЕООД  300  лв.
Eyes-Open Eyes-Open  200  лв.
Sylvia Peneva  200  лв.
Anonymous donor  50  лв.
Ния Константинова  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Бистра

Campaign QR Code

1000km Balkan Charity Challenge / Multi Kulti Collective - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта