Back to Campaigns

За сбъдване на една мечта


Приятели,

Казвам се Иво  Матов, ученик от 12 б клас в СУ ,,Екзарх Антим  l’’ с чуждоезиков  профил, град Казанлък. Аз съм един от младите хора, ангажиран с проблемите на настоящето. Имам амбицията да бъда активен за осъществяване на глобалните цели за устойчиво развитие, което е и задача на организацията ООН. Интересът ми датира от 2017 г. , когато активно участвах в международните проекти на моето училище. От 2017 до 2019 г. разработихме програма по създаване на Харта с основни принципи за осъществяване на по–добра интеграция на учениците – мигранти в европейските училища. Тя беше представена от мен в Съвета на Европа в Европейския парламент. Хартата беше одобрена и подписана от главния секретар на комисията по миграцията. Завърнах се от Страсбург с много положителни преживявания, ползотворни контакти и нови приятелства.

От 2019 г. работя по популяризирането на 17-те глобални цели на ООН съвместно с ученици от Германия, Гърция, Италия, Испания и Полша. Това беше причина да кандидатствам по програмата на ООН Change the World, където бях избран заедно с 3000 младежи от цял свят, с които  ще имам възможност да участвам в дискусии и да предложа идеите си за реализирането на  целите на ООН.

След проведено интервю бях одобрен за участие. Заседанието им е на живо през месец март 2021. За мен тази среща ще бъде изключително важна, предвид желанието ми да уча международни отношения. Чрез натрупания опит ще представя идеи за решаването на проблемите на нашето съвременното общество.

Организаторите отпускат 1000 евро стипендия на всеки участник в програмата,  които  покриват  част от таксите по обучението и провеждането на конференцията през март, както и 4 нощувки в Ню Йорк. Самолетните билети, трансферите и храната са за сметка на участниците.

За осъществяване на това обучение и пътуване са необходими още:

- 865 евро за доплащане на обучение

- 1500 лева за билети и виза.

За съжаление, възможностите ми за заплащане на тези  средства за участието ми в програмата и конференцията в Ню Йорк са нищожни. Затова се обръщам към Вас с молба за подкрепа и съдействие.

Ако Вие откриете в мое лице обещаващ млад човек с ясно осъзната роля в изграждането на един по-добър глобален свят, ще Ви бъда признателен, ако решите да ме подкрепите в това  начинание и да ми осигурите  необходимите  финансови средства.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Иво Матов
Donated so far
 0  лв.

Goal amount
 3,000  лв.
End of Campaign
28.02.2021
Donor(s)
0

Category : Образование / наука

Legal state: INDIVIDUALS

Beneficiary: Иво Любомиров Матов
No donations received
Be the first to donor!

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Иво Матов

Campaign QR Code

За сбъдване на една мечта - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта