Donated so far: 1.14 % from 7000 лв.

remaining: 243 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.00 % from 6500 лв.

remaining: 123 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 72.29 % from 11000 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 46

Donated so far: 0.00 % from 3500 лв.

remaining: 90 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.75 % from 4000 лв.

remaining: 209 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.65 % from 20000 лв.

remaining: 40 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 1.91 % from 6500 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 39.81 % from 100000 лв.

remaining: 87 day(s)          Donor(s): 338

Donated so far: 4.74 % from 6250 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 87.29 % from 60000 лв.

remaining: 29 day(s)          Donor(s): 25

Donated so far: 11.45 % from 10000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 9.27 % from 3000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 51.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 0.43 % from 25000 лв.

remaining: 85 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.83 % from 12000 лв.

remaining: 103 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 20.00 % from 1500 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 37.03 % from 20000 лв.

remaining: 25 day(s)          Donor(s): 52

Donated so far: 24.57 % from 3500 лв.

remaining: 30 day(s)          Donor(s): 16

Donated so far: 40.78 % from 50000 лв.

remaining: 57 day(s)          Donor(s): 94

Donated so far: 26.80 % from 2000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 97.91 % from 10000 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 31

Donated so far: 16.74 % from 300000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 47

Donated so far: 35.02 % from 2250 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 10.77 % from 3250 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 14.00 % from 1500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 8

Donated so far: 27.72 % from 4600 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 54.30 % from 1000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 11

Donated so far: 14.89 % from 20000 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 9.25 % from 7500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 19.80 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 1.64 % from 50000 лв.

remaining: 182 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 82.16 % from 200000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 393

Donated so far: 4.47 % from 6000 лв.

remaining: 44 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 11.04 % from 9000 лв.

remaining: 1 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 2.31 % from 6500 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 74.12 % from 3400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 55.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 20

Donated so far: 2.00 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 5.15 % from 2000 лв.

remaining: 91 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 6.28 % from 20000 лв.

remaining: 58 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 43.23 % from 6000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 53

Success
Donated so far: 147.89 % from 2460 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Success
Donated so far: 102.00 % from 4500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 1.62 % from 30000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 7

Donated so far: 24.26 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 102 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 10.28 % from 10000 лв.

remaining: 96 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 84.06 % from 750000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 310

Donated so far: 83.76 % from 10800 лв.

remaining: 92 day(s)          Donor(s): 49

Donated so far: 74.17 % from 100000 лв.

remaining: 31 day(s)          Donor(s): 297

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта