Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 12000 лв.

remaining: 130 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 12.24 % from 1250 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.50 % from 20000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 7500 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 1.00 % from 20000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 0.00 % from 18000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3500 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 3600 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 60000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 20.00 % from 350 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 7100 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 8000 лв.

remaining: 15 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.20 % from 10000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 8.33 % from 6000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 20000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 6.00 % from 2500 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 55.77 % from 1300 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 6

Donated so far: 0.00 % from 5000 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.70 % from 10000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 10.00 % from 1000 лв.

remaining: 10 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.78 % from 3600 лв.

remaining: 18 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 0.00 % from 1800 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 5.50 % from 4000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 1.21 % from 7000 лв.

remaining: 12 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 0.00 % from 15000 лв.

remaining: 16 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.20 % from 10000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 0.00 % from 1000 лв.

remaining: 17 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 2.00 % from 4000 лв.

remaining: 19 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 8.40 % from 25000 лв.

remaining: 11 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 0.00 % from 4746 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 26.14 % from 3500 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 14 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 2000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 6000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 22.96 % from 40000 лв.

remaining: 124 day(s)          Donor(s): 85

Donated so far: 18.85 % from 4000 лв.

remaining: 37 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 37.94 % from 10320 лв.

remaining: 26 day(s)          Donor(s): 38

Donated so far: 0.04 % from 70000 лв.

remaining: 47 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 100.65 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 58

Donated so far: 2.14 % from 7000 лв.

remaining: 38 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 30.18 % from 20000 лв.

remaining: 73 day(s)          Donor(s): 83

Donated so far: 44.58 % from 4148 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 28

Donated so far: 91.15 % from 10600 лв.

remaining: 9 day(s)          Donor(s): 110

Success
Donated so far: 100.00 % from 700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 28.29 % from 9000 лв.

remaining: 41 day(s)          Donor(s): 13

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!