Donated so far: 7.22 % from 50000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 44.00 % from 700 лв.

remaining: 3 day(s)          Donor(s): 2

Donated so far: 4.38 % from 4800 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 101.70 % from 4300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 60

Donated so far: 3.35 % from 23000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 15.63 % from 1600 лв.

remaining: 72 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 80.33 % from 150000 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 565

Success
Donated so far: 101.37 % from 4400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 62

Donated so far: 14.00 % from 2500 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.00 % from 2500 лв.

remaining: 32 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 19.35 % from 1700 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 0.75 % from 4000 лв.

remaining: 35 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 2.63 % from 10000 лв.

remaining: 82 day(s)          Donor(s): 7

Donated so far: 12.10 % from 55000 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 70

Donated so far: 59.61 % from 2092 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 19

Donated so far: 101.35 % from 1000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 84.13 % from 6000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 21

Success
Donated so far: 110.94 % from 640 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 18

Donated so far: 39.32 % from 15000 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 60

Donated so far: 15.23 % from 3000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 103.33 % from 300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Donated so far: 104.67 % from 750 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 9

Donated so far: 0.00 % from 4000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 0

Donated so far: 3.05 % from 15000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 12.50 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 14.77 % from 35000 лв.

remaining: 98 day(s)          Donor(s): 34

Donated so far: 2.86 % from 36000 лв.

remaining: 67 day(s)          Donor(s): 14

Donated so far: 44.85 % from 5300 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Donated so far: 6.28 % from 10000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 100.00 % from 945 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Donated so far: 60.66 % from 7000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 28

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 103.20 % from 5500 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 15

Donated so far: 28.02 % from 5100 лв.
Campaign closed          Donor(s): 27

Donated so far: 100.00 % from 6000 лв.

remaining: 7 day(s)          Donor(s): 4

Donated so far: 43.27 % from 25000 лв.

remaining: 36 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 6.54 % from 2600 лв.

remaining: 22 day(s)          Donor(s): 3

Success
Donated so far: 100.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 41

Donated so far: 1.00 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 101.43 % from 3500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 104.71 % from 1255.8 лв.
Campaign closed          Donor(s): 16

Donated so far: 14.71 % from 7000 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 26

Donated so far: 82.68 % from 3650 лв.
Campaign closed          Donor(s): 91

Donated so far: 21.60 % from 10000 лв.

remaining: 68 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 64.25 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 14.02 % from 40000 лв.

remaining: 66 day(s)          Donor(s): 59

Donated so far: 70.24 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 40

Success
Donated so far: 100.00 % from 860 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Donated so far: 31.80 % from 1000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 6

Success
Donated so far: 106.40 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 87

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта