Donated so far: 78.07 % from 20000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 172

Donated so far: 0.37 % from 26700 лв.

remaining: 227 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 42.50 % from 1200 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 12

Donated so far: 6.00 % from 1500 лв.

remaining: 63 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 1.95 % from 5120 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 1

Success
Donated so far: 180.00 % from 1400 лв.
Campaign closed          Donor(s): 44

Donated so far: 0.50 % from 10000 лв.

remaining: 246 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 24.70 % from 5000 лв.

remaining: 33 day(s)          Donor(s): 21

Donated so far: 0.00 % from 3000 лв.

remaining: 34 day(s)          Donor(s): 0

Success
Donated so far: 431.70 % from 5000 лв.

remaining: 6 day(s)          Donor(s): 431

Donated so far: 56.52 % from 10000 лв.

remaining: 246 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 14.92 % from 4900 лв.

remaining: 13 day(s)          Donor(s): 8

Success
Donated so far: 112.13 % from 8900 лв.
Campaign closed          Donor(s): 13

Donated so far: 55.98 % from 4200 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 5

Donated so far: 32.10 % from 5000 лв.

remaining: 27 day(s)          Donor(s): 20

Donated so far: 17.40 % from 5000 лв.

remaining: 2 day(s)          Donor(s): 24

Donated so far: 7.50 % from 5000 лв.

remaining: 8 day(s)          Donor(s): 8

Donated so far: 11.85 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Donated so far: 1.16 % from 10000 лв.

remaining: 150 day(s)          Donor(s): 2

Success
Donated so far: 111.25 % from 1600 лв.
Campaign closed          Donor(s): 17

Donated so far: 56.79 % from 7800 лв.
Campaign closed          Donor(s): 59

Donated so far: 49.95 % from 150000 лв.

remaining: 267 day(s)          Donor(s): 430

Donated so far: 3.33 % from 6000 лв.

remaining: 115 day(s)          Donor(s): 1

Donated so far: 65.70 % from 4000 лв.

remaining: 64 day(s)          Donor(s): 57

Donated so far: 91.07 % from 4700 лв.
Campaign closed          Donor(s): 34

Success
Donated so far: 141.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 25

Donated so far: 78.00 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 46.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 9

Donated so far: 86.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 15

Success
Donated so far: 124.60 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 36

Donated so far: 15.97 % from 30000 лв.

remaining: 61 day(s)          Donor(s): 60

Donated so far: 63.00 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 5

Donated so far: 13.50 % from 20000 лв.

remaining: 59 day(s)          Donor(s): 32

Success
Donated so far: 138.46 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 156

Donated so far: 1.79 % from 24000 лв.

remaining: 356 day(s)          Donor(s): 13

Donated so far: 97.79 % from 4000 лв.

remaining: 5 day(s)          Donor(s): 27

Donated so far: 0.32 % from 27700 лв.

remaining: 4 day(s)          Donor(s): 3

Donated so far: 25.51 % from 30000 лв.

remaining: 154 day(s)          Donor(s): 153

Donated so far: 12.27 % from 4000 лв.

remaining: 39 day(s)          Donor(s): 10

Donated so far: 1.24 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 2

Donated so far: 6.00 % from 2000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 4

Success
Donated so far: 153.00 % from 2500 лв.
Campaign closed          Donor(s): 18

Success
Donated so far: 113.36 % from 10000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 19

Donated so far: 1.69 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 3

Donated so far: 32.30 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 51

Donated so far: 8.69 % from 8000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 12

Success
Donated so far: 100.67 % from 3000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 29

Donated so far: 57.74 % from 5000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 23

Donated so far: 2.62 % from 70000 лв.

remaining: 338 day(s)          Donor(s): 22

Donated so far: 53.05 % from 15000 лв.
Campaign closed          Donor(s): 54

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта