Back to Campaigns

Да спрем пушенето в заведенията!


В повечето заведения за хранене и развлечения у нас се пуши, въпреки съществуващата забрана. Повече от 95 процента от подадените сигнали за нарушаването й са за тези заведения. Засегнати са всички граждани, на които е отнето правото на здравословна среда - най-вече деца, младежи, родители, бивши пушачи и работещите в заведенията.Целта ни е чрез реализирането на кампанията “Да спрем пушенето в заведенията” да постигнем политическа воля за ефективно прилагане на забраната, като искаме да активираме широка обществена подкрепа и участие на гражданите в прилагането и спазването й.Това може да стане чрез:- Разработване и отпечатване на визуално атрактивни плакати и листовки за разпространяване по заведения, улици и в интернет, с участието на разпознаваеми лица от спорта и шоу бизнеса;- Разработване на мобилна апликация за подаване на сигнали към платформата за подаване на граждански сигнали за нарушения на забраната и обмен на информация между членовете и симпатизантите на “България без дим”.До момента Сдружението е провеждало разнообразни и успешни медийни и застъпнически кампании, познава задълбочено проблема и обществените нагласи, има изградени комуникационни и медийни канали и поддържа платформата за сигнали за нарушения на забраната за пушене.За реализацията на кампанията ще са необходими около 17 000 лв.

 

Подобряването на средата в заведенията ще предпази посетители и  работещи в тях от вредното въздействие на тютюневия дим.

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Христо Иванов
Donated so far
 0  лв.

Goal amount
 17,000  лв.
End of Campaign
31.03.2020
Donor(s)
0

Category : Лечение / рехабилитация

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Сдружение 'България без дим'
No donations received
Be the first to donor!

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Христо Иванов

Campaign QR Code

Да спрем пушенето в заведенията! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта