Back to Campaigns

Неоткрити олимпийски надежди - хората от Дом за лица с деменция в Казанлък


Актуална информация 6 ноември 2023:

Група от един състезател и двама придружаващи от персонала на дома заминаха на състезанието. Веселин Неделчев се състезава сърцато, треньорите са видели у него истински потенциал и вече има предложения да го тренират.

Кампанията получи 1300 лева от външни за платформата дарители, което окуражи екипа да предприеме пътуването. Все пак, сумата не е събрана и кампанията остава активна, за да покрие направените дотук разходи - 800 лева, а после и дейностите по въвличането на повече състезатели като Веселин..

 

For English please scroll!

Обещаващите неоткрити олимпийски надежди е кампания за насърчаване на благосъстоянието на хората, настанени в Дом за пълнолетни лица с деменция в Казанлък чрез тенис на маса.

Практикуването на тенис на маса сред хора с когнитивни разстройства особено в ранен стадий на заболяването има доказан благотворен ефект върху здравето. В Дома за хора с деменция в Казанлък има 10 мъже, които са в ранен стадий на заболяването, в добра физическа активност, спортували са активно и имат силно желание да практикуват този вид спорт.

Домът не разполага с такова оборудване, а редовната практика може значително да подобри както физическата и когнитивната функция на потребителите, настроението и благосъстоянието и цялостното им качество на живот, така и да намали стреса и напрежението на грижещите се.

Със сумата от 4000 лв. ще се закупи маса за пинг-понг и оборудване за игра за 10 потребители и 8 души грижещи се от Дома и ще се осигури участие на един от тях (и двама придружители) в Световния шампионат по тенис на маса за хора с болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон, който ще се проведе в Крит, Гърция от 1 до 5 ноември 2023 г. - за транспортни разходи, хотел и храна. Основната цел на състезанието е повишаването на осведомеността за ползите от редовното практикуване на тенис на маса за хора с когнитивни разстройства като болестта на Алцхаймер.

С тази кампания ще подпомогнем участието в шампионата на един човек от „скритите“ български олимпийски надежди от Дома в Казанлък и ще популяризираме ползите от практикуването на тениса на маса за подобряване на когнитивните и двигателните умения и качеството на живот на хората с когнитивни проблеми!

Благодарим на всички, които ще станат съпричастни на това добро начинание!

 

People from the Nursing home for adults with dementia in Kazanlak - undiscovered Olympic hopes

Promising undiscovered Olympic hopes is a campaign to promote the well-being of people accommodated in the Nursing home for Adults with Dementia in Kazanlak through table tennis.

The practice of table tennis among people with cognitive disorders, especially in the early stages of the disease, has a proven beneficial effect on health. In the Nursing home in Kazanlak, there are 10 men who are at an early stage of the disease, in good physical activity, have been active and have a strong desire to practice this type of sport.

The home does not have such equipment, and regular practice can significantly improve both the physical and cognitive function of consumers, mood and well-being and their overall quality of life, as well as reduce the stress and strain of caregivers.

With the amount of BGN 4000, a ping-pong table and equipment will be purchased for 10 users and 8 staff of the Nursing home and the participation of one person with dementia (and two people staff accompanying him) at the first World Parkinson's and Alzheimer's Table Tennis Championship will be ensured. The event will be held in Crete, Greece from 1 to 5 November 2023 (amount needed for transport costs, accommodation and food). The main goal of the championship is to raise awareness of the benefits of regular practice of table tennis for people with cognitive disorders such as Alzheimer’s disease.

With this campaign we will support the participation in the championship of one person from the “hidden” Bulgarian Olympic hopes from the Nursing home in Kazanlak and we will promote the benefits of practicing table tennis for improving the cognitive and motor skills and quality of life of people with cognitive problems! 

Thank you to everyone who will be involved in this good initiative!

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Красимира Йорданова
Donated so far
 4,755  лв.

Goal amount
 4,000  лв.
End of Campaign
02.02.2024
Donor(s)
15

Category : Деца и възрастни с увреждания

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация "Състрадание Алцхаймер България"

Donors

Donor Name
Amount
Британско-българска Бизнес Асоциация  3,880  лв.
Anonymous donor  10  лв.
Гита Колкас  12  лв.
Anonymous donor  200  лв.
Сияна Янчева  20  лв.

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Красимира Йорданова

Campaign QR Code

Неоткрити олимпийски надежди - хората от Дом за лица с деменция в Казанлък - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта