Back to Campaigns

На 50 сега, за 50 + напред!


     Настоящата кампания се посвещава на 50-тата годишнина от създаването на ПГПЗЕ “Захарий Стоянов”-Сливен (Езиковата) и има за цел да мобилизира стратегическа финансова подкрепа от бивши възпитаници, преподаватели и родители в подкрепа на следните инициативи:
- юбилейните чествания, домакинствани от ПГПЗЕ “Захарий Стоянов”, които ще включват юбилеен концерт с участието на училищни таланти, бивши възпитаници и гост рок музиканти, представяне на книга за историята на Езиковата и изготвяне на юбилейни онлайн и физически рекламни брандирани продукти.
- стартиране на дейността на фондация Езиковата Сливен (ФЕС), съвместна инициатива на ръководството на Езиковата и бивши възпитаници, с мисия да активизира бившите й възпитаници и преподаватели, да насърчи мотивацията за солидна образователна подготовка и професионална реализация на настоящите ученици; и да затвърди имиджа й на представителна и модерна образователна институция, която формира поколения от позитивни и ангажирани млади личности.
     ФЕС ще стартира първоначално с програмно портфолио от 5 основни програми в областите образование, здравеопазване, култура, спорт и благоустройство, 5 клуба, вкл. на млади таланти (настоящи ученици), будители (настоящи преподаватели), старейшини (бивши преподаватели), благодетелите (бивши възпитаници) и експати (бивши възпитаници, живеещи в чужбина), 5 фонда, вкл. за училищни обмени, преподавателски стажове, кариерно развитие, застъпничество и тимуровство и 5 ежегодни награди, вкл. за младежка иновация, методика на преподаване с активно включване, училищна инициатива, активна гражданска позиция и солидарност.
      Набраните средства ще бъдат внесени по набирателната сметка на ФЕС, чийто първи УС в сътрудничество с ръководството на ПГПЗЕ ще проследи за тяхното разходване за горепосочените инициативи, следвайки принципите на прозрачност, целесъобразност и добро управление! За повече информация или въпроси пишете на alumni@ezikovatasliven.org.

 

NEWS AND COMMENTS

Default Avatar
Дарина Кадънкова
Donated so far
 3,710  лв.

Goal amount
 50,000  лв.
End of Campaign
31.12.2021
Donor(s)
15

Category : Образование / наука

Legal state: NON-PROFITS

Beneficiary: Фондация Езиковата Сливен

Donors

Donor Name
Amount
Мая Топалова  100  лв.
Пролетина Величкова  100  лв.
Венелин Георгиев  1,000  лв.
Марлена Станчева  500  лв.
Мария Кавалджиева  50  лв.

Giveback details


Donate 5 lv. and get:
Индивидуална покана за предстоящия
юбилеен концерт, домакинстван от
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", гр. Сливен

Total: 50 gift/s/.
 

Donate 50 lv. and get:
Индивидуална покана за предстоящия
юбилеен концерт, домакинстван от
ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", гр. Сливен и
брандиран юбилеен пин

Total: 100 gift/s/.
 

Donate 500 lv. and get:
покана за трима за предстоящия
юбилеен концерт, брандиран юбилеен
пин и копие от юбилейното издание,
посветено на историята на ПГПЗЕ
“Захарий Стоянов”, гр. Сливен

Total: 50 gift/s/.
 

Donate 5000 lv. and get:
покана за неограничен брой гости за
предстоящия юбилеен концерт,
брандиран юбилеен пин, копие от
юбилейното издание, посветено на
историята на ПГПЗЕ “Захарий
Стоянов”, гр. Сливен и почетно
членство в Клуба на благодетелите с
право на съвещателен глас в УС на
Фондация “Езиковата Сливен”

Total: 5 gift/s/.
 

CAMPAIGN PROMOTER

Default Avatar
Дарина Кадънкова

Campaign QR Code

На 50 сега, за 50 + напред! - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта