zaedno.png

Нашата мисия е да подкрепяме деца и младежи с увреждания и техните семейства, като създаваме среда на приемане и социализация, приобщаване и справяне, за да предотвратим риска от отхвърляне, изолация и други нарушения на социалното функциониране. Същевременно работим за промяна на нагласите на обществото към децата и младежите с увреждания.

ЦСРИ ”Щастливи заедно” към Сдружение „Заедно можем повече” е създаден за специалните деца и техните родители -  място, в което различията обединяват и създават позитивна атмосфера и нагласа.

Годишно в Центъра се грижим за 16 деца с различни увреждания, като работим и в съботните дни, което дава още една възможност на децата за занимания през седмицата.

Екипът от специалисти – психолог, арт-терапевт, логопед и монтесори-педагог предоставя следните услуги:
1. Монтесори терапия
2. Арт-терапия
3. Работа с психолог
4. Логопедична помощ
5. Индивидуална и групова работа.

Центърът ”Щастливи заедно” е пространство, в което специалните деца имат възможност да общуват, да развият нови умения и способности, да са заедно, да разкриват своя потенциал и да надграждат усвоеното.

Кандидатстваме за дарителските средства за да облекчим огромните разходи на родителите, необходими за индивидуални консултации и подкрепа в развитието на децата им с различни затруднения.

В ЦСРИ ”Щастливи заедно” дарителските средства се ползват за провеждане на безплатни групови арт-терапевтични и монтесори занимания на децата, които в една благоприятна среда им въздействат отпускащо, успокояващо и приятно.

Друга част от средствата се ползват за заплащане на месечния наем и консумативи, които възлизат на 500 лв. месечно, както и за закупуване на дидактични материали, включващи пъзели, конструктори и интерактивни и развиващи уменията игри и материали за творчески дейности.

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 4

Направете дарение за Сдружение ''Заедно можем повече''

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта