prodalji.jpg

Приемната грижа и децата

Всяка година повече от 1000 деца се изоставят от родителите си. Държавната политика е насочена към това изоставените деца да не бъдат настанявани в социални домове, а в приемни семейства. Научно е доказано, че семейната грижа помага много повече за развитието на пълния потенциал на децата, отколкото грижата в социален дом. Приемната грижа е по-евтината, дългосрочна и полезна алтернатива за децата, които са разделени със семействата си. Макар и в семейна грижа, децата в приемни семейства са със статут на лишени от родителски грижи. Приемните родители се грижат временно за децата, докато се намери трайно семейство за децата – осиновители или, при възможност, връщането при родното семейство. В приемни семейства се настаняват деца, за които родните семейства не могат да се грижат, деца, жертви на насилие и злоупотреба и др.

Инициативата „Продължи“

Това е съвместна инициатива на BCause и Националната асоциация по приемна грижа. „Продължи“ има за цел да подкрепи и стимулира ученици в приемни семейства да продължат успешното си представяне в училище. В рамките на учебната година учениците получават месечна стипендия в размер на 50,00 лева (петдесет лева).

За стипендия могат да кандидатстват ученици от 7, 8, 9, 10 и 11 клас, които са настанени в приемни семейства. Условие за получаването на стипендия е средният успех на ученика да е минимум “Много добър (4,50)”. Детето трябва да представи препоръка от класния ръководител, както и от учител, специалист, експерт, треньор, който да посочи, че ученикът развива спортен или художествен талант или има специфични интереси и активност в училище. През 2018 г. кандидатите ще напишат и съчинение на тема: "Моите трудности, успехи и мечти".

„Ние вярваме, че инвестицията в образованието на децата е инвестиция, която спестява разходи на здравеопазването, социалната система и гарантира по-доброто състояние на пазара на труда в България. Подкрепата на деца в приемни семейства е подкрепа за цялото общество.“, коментира председателят на Националната асоциация за приемна грижа Мирослав Долапчиев.

Броят на стипендиите "Продължи" зависи от сумата на набрани през годината дарения.

За четири години 60 ученици получиха стипендии "Продължи".

Подкрепете ни отново, за да вдъхмем увереност на децата, които полагат усилия да учат и да се развиват!

Последни дарители

Няма дарители

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 0

Направете дарение за Стипендии ''Продължи''

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта