solidarno-1.png


Сдружение „Солидарно общество“ - Шумен организира информационни семинари за учители и ученици, свързани с особеностите на децата с увреждания – представяне на социално значими заболявания като умствена изостаналост, аутизъм, детска церебрална парализа, синдром на Даун, хиперактивност с/без дефицит във вниманието, разстройство на речта и езика. Запознаване на децата и учителите с особеностите в моториката, психичното функциониране и поведението на такива деца, както и най-подходящите начини на общуване с тях.

Предвид все по-масовото приемане на деца със специални образователни потребности, съществува риск такива деца да станат обект на подигравки, присмех, игнориране или агресия от здравите ученици. Поведението на децата с увреждания често е по-импулсивно и емоционално от това на здравите деца, поради което често възникват противоречия и конфликти между тях.

Само за 1500 лв. с около 75 деца в 5 паралелки на 5 и 6 клас на III ОУ „Димитър Благоев” ще се проведат 10 информационни семинара за учители и ученици, свързани с особеностите на децата с увреждания.

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 7

Направете дарение за Сдружение ''Солидарно общество'' - Шумен

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта