zhenite-bezhanki.jpg

Съветът на жените бежанки в България e сдружение с нестопанска цел, създадено през месец март 2003 година и е официално регистрирано като  неправителствена организация, от българското правителство на 17-ти март 2003 година(рег. № 1221 / 2003) .

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет Линда Ауанис.

Мисия
Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Ние подкрепяме правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и своето семейство независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

Съветът на  жените бежанки в България работи активно в посока изграждане на толерантност, етническа търпимост, разбиране и подкрепа от страна на местната общност  към проблемите на бежанците.

Съветът на жените бежанки в България счита, че наличието на Мир е естествено условие и предпоставка за положителното развитие и просперитет на всяко човешко същество.

Цели
Защита на човешките права на членовете на общността.

Подпомагане на социалната интеграция на бежанци получили статут в Република България.

Създаване на по-добра среда за спазване правото на хуманно и справедливо отношение, гарантиране на равни права независимо от принадлежност към определена раса, социално положение, религия, пол или националност.

Привличане на българските граждани и институции в процеса на гарантиране правото да се иска помощ и тя да се получава, без да се накърнява човешкото достойнство.

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 0

Направете дарение за Съвета на жените бежанки в България

Форма за онлайн дарение

Нов потребител? Моля, регистрирайте се

Информация за профила

Пропусни стъпката за идентификация

Дарител

Съвет на жените бежанки в България

Информация за дарението

лв
Credit Card / Paypal
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!