maria.png

Мисията на фондация „Светът на Мария“ е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Фондацията предоставя социалната услуга Дневен център за обучение в трудови умения за хора с интелектуални затруднения. Сред основните трудови дейности са производството на ръчни сапуни, арт дейности, дейности, свързани с приготвянето на храна и обслужване.

В Дневен център „Светове“ оказваме професионална подкрепа на 35 лица с интелектуални затруднения, която е насочена към поддържане и разширяване на уменията за самостоятелен живот, развитие на трудови умения, включване в различни форми на адаптирана заетост, поддържане и разширяване на социалните умения и контакти.

Програмите, насочени към повишаване на независимостта на хората с интелектуални затруднения са ключови за Фондацията.

Потребителите на Дневен център „Светове“ имат съществен напредък в развитието на различни социални, битови и трудови умения. За съжаление, голяма част от тях не могат да се придвижват самостоятелно в града и се нуждаят от постоянната асистенция на техните близки, което силно затруднява социалното им включване и бъдещо развитие.

20160701 181840

За Габи, Антонио, Дебора, Гергана, Денис и Веско самостоятелното придвижване е важна крачка, която не могат да направят сами. За целта се нуждаят от подготвен придружител.

Фондацията набира средства за реализиране на програма за изграждане на умения за самостоятелна ориентация при пътуване по познат маршрут за младите хора с интелектуални затруднения от Дневен център „Светове“. Прогнозна стойност на програмата: 2 250 лв.
Бюджетът е нужен за реализиране на целева 3-месечна обучителна програма за 3-ма младежи с интелектуални затруднения и ще покрие разходите за подготовка на маршрут, наемане и обучение на придружители, придружаване на клиентите от техния дом до Дневния център и обратно, организиране на срещи с близките на потребителите за повишаване на доверието към способностите на децата им.

Брой редовни дарители

Брой дарители онлайн: 0
Брой дарители по ведомост: 1

Направете дарение за Фондация ''Светът на Мария''

Disable donation

Причина: Campaign expired
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта