Дарени: 5.44 % от общо 5000 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 12

Дарени: 4.18 % от общо 6000 лв.

Остават: 117 дни          Дарители: 7

Дарени: 18.30 % от общо 5000 лв.

Остават: 25 дни          Дарители: 15

Дарени: 56.25 % от общо 4000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 11.56 % от общо 865 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 1

Дарени: 10.23 % от общо 67000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 93

Успешна
Дарени: 102.74 % от общо 2156 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Дарени: 98.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 46

Дарени: 12.30 % от общо 5000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 16

Дарени: 4.03 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 5.62 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 100.59 % от общо 1525 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 48

Дарени: 80.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 1835 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Дарени: 60.62 % от общо 8570 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 103

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 33

Дарени: 13.10 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 6.85 % от общо 4600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 13.27 % от общо 46000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 138

Дарени: 8.16 % от общо 1470 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 100.62 % от общо 325 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 86.97 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 97

Дарени: 54.95 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 148

Успешна
Дарени: 102.35 % от общо 2125 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 34

Дарени: 35.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 18.79 % от общо 1490 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 71.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 104.73 % от общо 1650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 53.96 % от общо 1490 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 44.40 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Успешна
Дарени: 121.67 % от общо 2100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 43

Дарени: 70.80 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 41.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 101.33 % от общо 980 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Успешна
Дарени: 139.00 % от общо 500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Успешна
Дарени: 110.21 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Дарени: 1.93 % от общо 6750 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 66.63 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 70

Дарени: 0.02 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 3.60 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 9.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 8.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 107.75 % от общо 2310 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 71

Успешна
Дарени: 120.65 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Успешна
Дарени: 110.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 71.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 38

Дарени: 41.30 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 108.75 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта