Дарени: 0.00 % от общо 8000 лв.

Остават: 124 дни          Дарители: 0

Дарени: 87.60 % от общо 3000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 6

Дарени: 87.17 % от общо 6000 лв.

Остават: 89 дни          Дарители: 8

Дарени: 18.61 % от общо 50000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 130

Дарени: 83.47 % от общо 4500 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 9

Дарени: 3.21 % от общо 50000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 18

Дарени: 89.04 % от общо 12000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 87

Дарени: 1.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 4.73 % от общо 15000 лв.

Остават: 87 дни          Дарители: 14

Дарени: 0.42 % от общо 50000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.06 % от общо 100000 лв.

Остават: 22 дни          Дарители: 3

Дарени: 67.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 5.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 24.47 % от общо 2750 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 13.37 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 12.72 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 107.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 33

Дарени: 6.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 20.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 26.80 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 54.30 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 3.00 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 102.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 56.95 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 105

Дарени: 15.83 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 4.20 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 24.36 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 0.00 % от общо 18000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 105.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 9.04 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 100.75 % от общо 400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 34.83 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 23.51 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 80

Дарени: 27.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Дарени: 72.99 % от общо 2092 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 108.33 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 50.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Успешна
Дарени: 101.43 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 104.71 % от общо 1255.8 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 70.24 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 40

Дарени: 15.26 % от общо 13248 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 27

Дарени: 10.61 % от общо 9800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 54.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 470 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 113.44 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 57.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3680 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Дарени: 47.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта