Дарени: 9.22 % от общо 150000 лв.

Остават: 322 дни          Дарители: 142

Дарени: 32.50 % от общо 1200 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 11

Дарени: 10.24 % от общо 20000 лв.

Остават: 89 дни          Дарители: 20

Дарени: 14.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 12

Дарени: 51.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.20 % от общо 10000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.95 % от общо 10000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 4

Дарени: 6.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.60 % от общо 10000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 105.15 % от общо 970 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 33.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 2.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 6.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 19.57 % от общо 10000 лв.

Остават: 25 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 200.00 % от общо 250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 13.72 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 133.33 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 37.09 % от общо 100000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 44

Дарени: 91.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 92.77 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 54

Успешна
Дарени: 103.64 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 2.58 % от общо 6000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 187.13 % от общо 100000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2739

Дарени: 0.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.52 % от общо 10000 лв.

Остават: 85 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.93 % от общо 15000 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 3

Дарени: 8.17 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 1.95 % от общо 33000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 17.53 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 45.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 29.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 10.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 7100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.80 % от общо 7500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 60.74 % от общо 1350 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 4.05 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 47

Дарени: 75.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 9.44 % от общо 1800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 52.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 44.18 % от общо 25000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 54

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 16.80 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 1.38 % от общо 8000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 8.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта