Дарени: 36.03 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 8.16 % от общо 19000 лв.

Остават: 89 дни          Дарители: 10

Дарени: 2.86 % от общо 7000 лв.

Остават: 89 дни          Дарители: 1

Дарени: 33.43 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Успешна
Дарени: 446.95 % от общо 8000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 375

Дарени: 8.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 34.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 9.04 % от общо 5860 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 33.25 % от общо 10000 лв.

Остават: 178 дни          Дарители: 11

Дарени: 4.87 % от общо 15000 лв.

Остават: 84 дни          Дарители: 13

Дарени: 28.66 % от общо 40000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 108

Дарени: 27.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 1.55 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 11.34 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 54.88 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 37

Дарени: 54.53 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 9.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 13.40 % от общо 92000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 168

Успешна
Дарени: 114.23 % от общо 35000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 175

Успешна
Дарени: 102.63 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 25.40 % от общо 35000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 26

Дарени: 26.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 65.28 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 273

Дарени: 71.43 % от общо 9600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 40

Дарени: 41.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 69.25 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 101.35 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Дарени: 6.16 % от общо 3700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 111.62 % от общо 10580 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 175

Дарени: 13.58 % от общо 3600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 36.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 15.68 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 76.52 % от общо 37500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 36

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 100.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 76

Дарени: 25.19 % от общо 5400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 8.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 27.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 112.13 % от общо 8900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 46.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Успешна
Дарени: 124.60 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 36

Успешна
Дарени: 113.36 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 57.74 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 58.69 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 27

Дарени: 60.34 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 75

Дарени: 79.51 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 104

Успешна
Дарени: 102.35 % от общо 17000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 102

Дарени: 14.59 % от общо 11650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 123.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 33

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта