Дарени: 42.79 % от общо 4800 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 11

Дарени: 0.67 % от общо 15000 лв.

Остават: 124 дни          Дарители: 1

Дарени: 36.19 % от общо 6800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Успешна
Дарени: 112.66 % от общо 790 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 196.80 % от общо 4900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 131

Дарени: 16.47 % от общо 6850 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 126.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Успешна
Дарени: 100.58 % от общо 2400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 53.63 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 34.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 89.87 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 90.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 21.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 108.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 7.70 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 27.61 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 147.89 % от общо 2460 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 22.06 % от общо 12500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 47

Успешна
Дарени: 100.94 % от общо 1600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 49.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Успешна
Дарени: 101.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 62

Дарени: 24.57 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 106.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 114.95 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Дарени: 11.52 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 15.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 118.75 % от общо 3200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 7.78 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 86.86 % от общо 700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 103.20 % от общо 5500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Дарени: 63.10 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 65.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 70.08 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 112.37 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 88

Дарени: 55.98 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 72.12 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 9.35 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 17.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 28.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Успешна
Дарени: 100.27 % от общо 9500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 116

Успешна
Дарени: 108.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 0.31 % от общо 3200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 110.64 % от общо 1250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 97.95 % от общо 3360 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 49

Дарени: 0.83 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 10.49 % от общо 7200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 36.07 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 100.14 % от общо 2200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 49

Дарени: 13.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 73

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта