Успешна
Дарени: 104.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 2.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 86 дни          Дарители: 2

Дарени: 1.87 % от общо 15000 лв.

Остават: 185 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 0

Дарени: 5.96 % от общо 55000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 34

Дарени: 2.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 2

Дарени: 15.26 % от общо 13248 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 27

Дарени: 18.55 % от общо 4300 лв.

Остават: 25 дни          Дарители: 13

Дарени: 3.18 % от общо 10000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 4

Дарени: 22.98 % от общо 5300 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 22

Дарени: 40.00 % от общо 7000 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 19

Дарени: 90.44 % от общо 2500 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 36

Дарени: 6.55 % от общо 40000 лв.

Остават: 157 дни          Дарители: 33

Дарени: 93.70 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 45

Дарени: 63.10 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 183.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Дарени: 10.61 % от общо 9800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 32.50 % от общо 4200 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 6

Дарени: 34.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 155 дни          Дарители: 22

Дарени: 100.00 % от общо 470 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 83.58 % от общо 4500 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 60

Дарени: 55.15 % от общо 10800 лв.

Остават: 157 дни          Дарители: 30

Успешна
Дарени: 60.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 109.60 % от общо 500 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 14

Дарени: 10.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 2.89 % от общо 18000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 6

Дарени: 6.36 % от общо 7940 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 9

Дарени: 28.02 % от общо 5100 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 27

Успешна
Дарени: 109.94 % от общо 1700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 37

Дарени: 99.94 % от общо 3125 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 73

Дарени: 57.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 43.23 % от общо 30000 лв.

Остават: 166 дни          Дарители: 200

Дарени: 6.16 % от общо 3700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 2.08 % от общо 36000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 11

Дарени: 61.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 18

Дарени: 1.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 157 дни          Дарители: 1

Дарени: 21.60 % от общо 10000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 22

Успешна
Дарени: 111.62 % от общо 10580 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 175

Дарени: 1.15 % от общо 40000 лв.

Остават: 18 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 102.07 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 945 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 1

Дарени: 36.23 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Дарени: 23.16 % от общо 5000 лв.

Остават: 155 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.37 % от общо 60000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 31.90 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 104.53 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Дарени: 0.20 % от общо 12500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 19.70 % от общо 3000 лв.

Остават: 157 дни          Дарители: 8

Дарени: 76.63 % от общо 950 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 70.24 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 40

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта