Дарени: 0.00 % от общо 5350 лв.

Остават: 150 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 0

Дарени: 59.78 % от общо 2300 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 19

Дарени: 31.69 % от общо 4500 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 22

Дарени: 16.92 % от общо 6000 лв.

Остават: 45 дни          Дарители: 19

Дарени: 28.29 % от общо 9000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.02 % от общо 592000 лв.

Остават: 345 дни          Дарители: 2

Дарени: 53.85 % от общо 10000 лв.

Остават: 44 дни          Дарители: 145

Успешна
Дарени: 102.35 % от общо 2125 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 34

Дарени: 77.34 % от общо 10000 лв.

Остават: 106 дни          Дарители: 81

Дарени: 11.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 323 дни          Дарители: 12

Дарени: 2.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 2

Дарени: 30.68 % от общо 440 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 45 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 100.14 % от общо 2200 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 49

Дарени: 35.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 8.16 % от общо 1470 лв.

Остават: 108 дни          Дарители: 5

Дарени: 18.79 % от общо 1490 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 71.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Дарени: 17.19 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 104.73 % от общо 1650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 8.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 137 дни          Дарители: 5

Дарени: 1.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 119 дни          Дарители: 2

Дарени: 14.70 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 0.25 % от общо 20000 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 136.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Дарени: 7.21 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 15.25 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 79.57 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 46

Дарени: 0.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 26.45 % от общо 4800 лв.

Остават: 45 дни          Дарители: 20

Дарени: 6.18 % от общо 5500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 10.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 18.34 % от общо 3500 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 23

Дарени: 68.34 % от общо 10000 лв.

Остават: 106 дни          Дарители: 31

Дарени: 0.33 % от общо 30000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 1

Дарени: 55.71 % от общо 3500 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 73

Дарени: 53.96 % от общо 1490 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 5.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 84 дни          Дарители: 2

Дарени: 4.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 20.00 % от общо 2100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 27.81 % от общо 10000 лв.

Остават: 105 дни          Дарители: 16

Дарени: 51.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 20

Успешна
Дарени: 101.47 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Дарени: 60.00 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.00 % от общо 2700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 10.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!