Дарени: 81.83 % от общо 2400 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 11

Дарени: 1.43 % от общо 36000 лв.

Остават: 148 дни          Дарители: 8

Дарени: 1.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.10 % от общо 20000 лв.

Остават: 86 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 367 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.80 % от общо 10000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.18 % от общо 11200 лв.

Остават: 264 дни          Дарители: 1

Дарени: 30.70 % от общо 10000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.05 % от общо 15000 лв.

Остават: 273 дни          Дарители: 3

Дарени: 4.08 % от общо 6000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.04 % от общо 9640 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 2

Дарени: 14.10 % от общо 3000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 4

Дарени: 25.98 % от общо 9000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 5

Дарени: 9.79 % от общо 4800 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 0

Дарени: 9.09 % от общо 3500 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 4

Дарени: 3.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.67 % от общо 12000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.13 % от общо 165000 лв.

Остават: 277 дни          Дарители: 2

Дарени: 13.70 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 60.00 % от общо 90000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 312

Дарени: 101.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 35

Дарени: 16.18 % от общо 25000 лв.

Остават: 276 дни          Дарители: 13

Дарени: 20.13 % от общо 15000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 13

Дарени: 5.11 % от общо 20000 лв.

Остават: 306 дни          Дарители: 13

Дарени: 2.21 % от общо 10000 лв.

Остават: 318 дни          Дарители: 3

Дарени: 17.29 % от общо 4000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 9

Дарени: 38.52 % от общо 40000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 3

Дарени: 3.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 277 дни          Дарители: 4

Дарени: 224.85 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 28.66 % от общо 40000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 108

Успешна
Дарени: 100.47 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 76

Дарени: 48.90 % от общо 4744 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 78.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 5.85 % от общо 31000 лв.

Остават: 90 дни          Дарители: 14

Дарени: 36.21 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Дарени: 9.29 % от общо 20000 лв.

Остават: 278 дни          Дарители: 7

Дарени: 4.43 % от общо 4650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 1.37 % от общо 25000 лв.

Остават: 123 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 103.98 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 64

Дарени: 11.43 % от общо 30000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 51

Дарени: 4.38 % от общо 10000 лв.

Остават: 279 дни          Дарители: 5

Дарени: 13.37 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 103.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Дарени: 81.47 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Дарени: 29.38 % от общо 5000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 23

Дарени: 19.50 % от общо 20000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 37

Дарени: 6.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 69.39 % от общо 25000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта