Дарени: 7.98 % от общо 26000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 7.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 88 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 85 дни          Дарители: 0

Дарени: 20.17 % от общо 10580 лв.

Остават: 55 дни          Дарители: 42

Дарени: 36.63 % от общо 4000 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 16

Дарени: 27.72 % от общо 10000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 55

Дарени: 2.90 % от общо 10000 лв.

Остават: 123 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 5100 лв.

Остават: 124 дни          Дарители: 0

Дарени: 2.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 4

Дарени: 59.10 % от общо 4000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 19

Дарени: 0.00 % от общо 2650 лв.

Остават: 51 дни          Дарители: 0

Дарени: 9.58 % от общо 7200 лв.

Остават: 72 дни          Дарители: 16

Дарени: 0.00 % от общо 1600 лв.

Остават: 45 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 256 дни          Дарители: 1

Дарени: 15.68 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 16.70 % от общо 10000 лв.

Остават: 73 дни          Дарители: 11

Дарени: 13.31 % от общо 5500 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 19

Дарени: 28.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 149 дни          Дарители: 14

Дарени: 13.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 1

Дарени: 33.04 % от общо 1250 лв.

Остават: 45 дни          Дарители: 10

Дарени: 15.73 % от общо 3000 лв.

Остават: 75 дни          Дарители: 11

Дарени: 76.28 % от общо 37500 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 35

Дарени: 0.56 % от общо 12400 лв.

Остават: 139 дни          Дарители: 2

Дарени: 68.04 % от общо 2500 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 38

Дарени: 57.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 150 дни          Дарители: 6

Дарени: 97.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 19

Дарени: 16.99 % от общо 3650 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 3

Дарени: 32.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 14

Дарени: 74.83 % от общо 4000 лв.

Остават: 259 дни          Дарители: 64

Дарени: 5.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 59.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 36

Дарени: 100.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.21 % от общо 4800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.33 % от общо 15000 лв.

Остават: 148 дни          Дарители: 1

Дарени: 77.97 % от общо 10000 лв.

Остават: 258 дни          Дарители: 63

Дарени: 70.08 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 100.32 % от общо 2810 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 30.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 13

Дарени: 6.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 249 дни          Дарители: 2

Дарени: 94.90 % от общо 5000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 6

Дарени: 100.15 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Дарени: 84.48 % от общо 2900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 8.89 % от общо 5120 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 6

Дарени: 93.88 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 194

Дарени: 1.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 1

Дарени: 90.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Дарени: 25.19 % от общо 5400 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 11

Дарени: 112.90 % от общо 620 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 5.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 165 дни          Дарители: 3

Дарени: 1.17 % от общо 6000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 2

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта