Дарени: 0.00 % от общо 7000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 22900 лв.

Остават: 106 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.56 % от общо 18000 лв.

Остават: 133 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.60 % от общо 10000 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.00 % от общо 3405 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 268 дни          Дарители: 0

Дарени: 59.59 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Дарени: 0.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 2.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 4.29 % от общо 14000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.11 % от общо 63000 лв.

Остават: 158 дни          Дарители: 5

Дарени: 1.55 % от общо 5160 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 1

Дарени: 33.58 % от общо 12360 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 8

Дарени: 3.84 % от общо 5994 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 256 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.67 % от общо 15000 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 1

Дарени: 24.11 % от общо 5600 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 9

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 23 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.83 % от общо 3600 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 1

Дарени: 41.67 % от общо 600 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 3

Дарени: 11.41 % от общо 90000 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 111

Дарени: 11.36 % от общо 3000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 6

Дарени: 4.58 % от общо 4800 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 3

Дарени: 7.25 % от общо 4900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 23.38 % от общо 46586 лв.

Остават: 144 дни          Дарители: 13

Дарени: 23.51 % от общо 10000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 8

Дарени: 7.78 % от общо 9000 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.80 % от общо 30000 лв.

Остават: 191 дни          Дарители: 3

Дарени: 1.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 177 дни          Дарители: 1

Дарени: 6.25 % от общо 8000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 1

Дарени: 39.88 % от общо 30000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 76

Дарени: 13.00 % от общо 6500 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 9

Дарени: 56.63 % от общо 9800 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 18

Дарени: 8.17 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 6.10 % от общо 5000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 5

Дарени: 2.93 % от общо 15000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 4

Дарени: 16.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 4

Дарени: 100.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 5

Дарени: 18.39 % от общо 36000 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 157 дни          Дарители: 1

Дарени: 7.27 % от общо 1100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 14.31 % от общо 5850 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 1.67 % от общо 18000 лв.

Остават: 252 дни          Дарители: 2

Дарени: 7.03 % от общо 7967 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 4

Дарени: 8.18 % от общо 11000 лв.

Остават: 252 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта