Дарени: 0.00 % от общо 1440 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.68 % от общо 1470 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 1

Дарени: 2.57 % от общо 3500 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 61 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 8100 лв.

Остават: 23 дни          Дарители: 0

Дарени: 46.97 % от общо 10000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 29

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 81 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 59 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 52 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 0

Дарени: 10.11 % от общо 9000 лв.

Остават: 324 дни          Дарители: 2

Дарени: 11.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.00 % от общо 3400 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 0

Дарени: 31.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 16

Дарени: 29.05 % от общо 2100 лв.

Остават: 55 дни          Дарители: 11

Дарени: 45.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 5

Дарени: 47.94 % от общо 10000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 72

Дарени: 13.90 % от общо 4800 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 13

Дарени: 95.80 % от общо 6000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 15

Дарени: 36.38 % от общо 20000 лв.

Остават: 97 дни          Дарители: 59

Дарени: 3.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 2

Дарени: 24.98 % от общо 10000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 65

Дарени: 11.54 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 1.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 34.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 55 дни          Дарители: 17

Дарени: 0.00 % от общо 6750 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 0

Дарени: 86.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 22

Дарени: 16.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 13

Дарени: 17.62 % от общо 2100 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 10

Дарени: 5.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 279 дни          Дарители: 1

Дарени: 5.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 2

Дарени: 54.00 % от общо 4870 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 51

Дарени: 23.31 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 34.40 % от общо 1500 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 22

Дарени: 0.00 % от общо 4700 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 0

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search