Дарени: 66.70 % от общо 3360 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 40

Дарени: 24.51 % от общо 10900 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 37

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 4746 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.80 % от общо 20000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.07 % от общо 15000 лв.

Остават: 351 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 98 дни          Дарители: 3

Дарени: 69.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 23

Дарени: 5.95 % от общо 10000 лв.

Остават: 97 дни          Дарители: 12

Дарени: 13.82 % от общо 4220 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 16

Дарени: 0.28 % от общо 25000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 2

Дарени: 7.35 % от общо 20000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 6.85 % от общо 4600 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 5

Дарени: 13.33 % от общо 150 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.20 % от общо 313337 лв.

Остават: 312 дни          Дарители: 3

Дарени: 10.13 % от общо 46000 лв.

Остават: 121 дни          Дарители: 125

Успешна
Дарени: 102.23 % от общо 35000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 171

Дарени: 8.17 % от общо 3000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 5

Дарени: 1.89 % от общо 33000 лв.

Остават: 126 дни          Дарители: 17

Дарени: 87.79 % от общо 1835 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 55

Дарени: 20.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.83 % от общо 6000 лв.

Остават: 46 дни          Дарители: 1

Дарени: 8.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 127 дни          Дарители: 11

Дарени: 0.48 % от общо 8000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 2

Дарени: 21.52 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 27.26 % от общо 75000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 250

Дарени: 0.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 142 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 535 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 124.90 % от общо 10320 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 59

Успешна
Дарени: 110.29 % от общо 20000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 76

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 4.61 % от общо 18000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 4.84 % от общо 6200 лв.

Остават: 80 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 17.47 % от общо 15000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 18

Дарени: 45.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 0.00 % от общо 11200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Дарени: 29.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 10.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 7100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.80 % от общо 7500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 60.74 % от общо 1350 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 4.05 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 30.56 % от общо 1800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 47

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!