Дарени: 7.22 % от общо 50000 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 14

Дарени: 44.00 % от общо 700 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 2

Дарени: 4.38 % от общо 4800 лв.

Остават: 59 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 101.70 % от общо 4300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Дарени: 3.35 % от общо 23000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 8

Дарени: 15.63 % от общо 1600 лв.

Остават: 72 дни          Дарители: 9

Дарени: 80.33 % от общо 150000 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 565

Успешна
Дарени: 101.37 % от общо 4400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 62

Дарени: 14.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 0

Дарени: 19.35 % от общо 1700 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 1

Дарени: 2.63 % от общо 10000 лв.

Остават: 82 дни          Дарители: 7

Дарени: 12.10 % от общо 55000 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 70

Дарени: 59.61 % от общо 2092 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 19

Дарени: 101.35 % от общо 1000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 15

Дарени: 84.13 % от общо 6000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 21

Успешна
Дарени: 110.94 % от общо 640 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 18

Дарени: 39.32 % от общо 15000 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 60

Дарени: 15.23 % от общо 3000 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 103.33 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 104.67 % от общо 750 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 9

Дарени: 0.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 59 дни          Дарители: 0

Дарени: 3.05 % от общо 15000 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 3

Дарени: 12.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 14.77 % от общо 35000 лв.

Остават: 98 дни          Дарители: 34

Дарени: 2.86 % от общо 36000 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 14

Дарени: 44.85 % от общо 5300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 40

Дарени: 6.28 % от общо 10000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 945 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 60.66 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 103.20 % от общо 5500 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 15

Дарени: 28.02 % от общо 5100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 27

Дарени: 100.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 4

Дарени: 43.27 % от общо 25000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 26

Дарени: 6.54 % от общо 2600 лв.

Остават: 22 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 41

Дарени: 1.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 101.43 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 104.71 % от общо 1255.8 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 14.71 % от общо 7000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 26

Дарени: 82.68 % от общо 3650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 91

Дарени: 21.60 % от общо 10000 лв.

Остават: 68 дни          Дарители: 22

Дарени: 64.25 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 14.02 % от общо 40000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 59

Дарени: 70.24 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 40

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 860 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Дарени: 31.80 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 106.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 87

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта