Дарени: 3.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.00 % от общо 89000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 183 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.35 % от общо 3700 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 91 дни          Дарители: 0

Дарени: 4.38 % от общо 8000 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.65 % от общо 33920 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 4

Дарени: 20.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 6

Дарени: 62.83 % от общо 30000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 5

Дарени: 1.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 0

Дарени: 9.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 398 дни          Дарители: 0

Дарени: 16.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.63 % от общо 35000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 4

Дарени: 5.88 % от общо 6000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.13 % от общо 100000 лв.

Остават: 394 дни          Дарители: 2

Дарени: 4.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 40 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 0

Дарени: 25.11 % от общо 17000 лв.

Остават: 39 дни          Дарители: 47

Дарени: 2.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 119.81 % от общо 5300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Дарени: 21.93 % от общо 10000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 121.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 23.93 % от общо 3000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 8

Дарени: 37.83 % от общо 25000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 20

Дарени: 0.00 % от общо 1700 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 181 дни          Дарители: 3

Дарени: 7.20 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 0.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.20 % от общо 9000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 1

Дарени: 55.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 18 дни          Дарители: 18

Дарени: 5.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 2

Дарени: 2.70 % от общо 4000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.46 % от общо 30000 лв.

Остават: 153 дни          Дарители: 3

Дарени: 74.97 % от общо 100000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 297

Дарени: 49.25 % от общо 10000 лв.

Остават: 22 дни          Дарители: 47

Дарени: 0.08 % от общо 12000 лв.

Остават: 124 дни          Дарители: 1

Дарени: 5.64 % от общо 6250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 18.10 % от общо 12000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 40

Дарени: 2.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 2

Дарени: 5.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 4

Дарени: 85.30 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 27

Дарени: 2.83 % от общо 6000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 6

Дарени: 2.00 % от общо 6500 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 0

Дарени: 4.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 6

Дарени: 15.82 % от общо 20000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 29

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта