Дарени: 3.13 % от общо 4800 лв.

Остават: 81 дни          Дарители: 2

Дарени: 39.83 % от общо 10000 лв.

Остават: 109 дни          Дарители: 19

Дарени: 80.92 % от общо 6000 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 107

Дарени: 0.02 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 25.78 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 35.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 65.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 3.60 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 9.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 87.84 % от общо 90000 лв.

Остават: 69 дни          Дарители: 469

Дарени: 75.85 % от общо 6000 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 89

Дарени: 9.15 % от общо 20000 лв.

Остават: 51 дни          Дарители: 18

Дарени: 22.88 % от общо 6010 лв.

Остават: 10 дни          Дарители: 20

Успешна
Дарени: 158.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 18 дни          Дарители: 21

Дарени: 79.29 % от общо 1400 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 15

Дарени: 10.00 % от общо 2100 лв.

Остават: 146 дни          Дарители: 7

Дарени: 81.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 63

Дарени: 0.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 383 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 107.75 % от общо 2310 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 71

Дарени: 10.85 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 120.65 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Дарени: 23.75 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 3.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 137 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 216 дни          Дарители: 0

Дарени: 35.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 101.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 17 дни          Дарители: 16

Дарени: 41.85 % от общо 12000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 74

Дарени: 1.73 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 13.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 116.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 33.37 % от общо 4870 лв.

Остават: 167 дни          Дарители: 36

Успешна
Дарени: 110.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 8.24 % от общо 1700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 71.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 38

Дарени: 41.30 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 148.90 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 18.10 % от общо 100000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 108.75 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 36.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 18.45 % от общо 840 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 20.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 30.00 % от общо 200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 106.50 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 0.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.92 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 30.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 42.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.54 % от общо 1300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Платформата.бг © 2018. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search