Дарени: 9.92 % от общо 6000 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 10

Дарени: 11.04 % от общо 13855 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 27

Дарени: 88.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 30

Дарени: 0.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 15.23 % от общо 3000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 144.67 % от общо 750 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 44.85 % от общо 5300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 40

Дарени: 21.39 % от общо 7000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 34

Дарени: 82.68 % от общо 3650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 91

Дарени: 64.25 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 860 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 106.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 87

Дарени: 10.90 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Успешна
Дарени: 100.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 38

Успешна
Дарени: 103.14 % от общо 3125 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 75

Дарени: 61.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 0.20 % от общо 12500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 51.71 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 94

Дарени: 2.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 100.08 % от общо 1250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 39.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 8.47 % от общо 7107 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 75.03 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 66

Успешна
Дарени: 101.54 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 90

Дарени: 1.17 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 80.46 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 86

Дарени: 42.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Дарени: 86.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 138.46 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 156

Дарени: 4.00 % от общо 24000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 24

Дарени: 32.30 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 51

Дарени: 20.08 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 32.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Успешна
Дарени: 100.15 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 26

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 18.50 % от общо 865 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 10.23 % от общо 67000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 93

Успешна
Дарени: 102.74 % от общо 2156 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Дарени: 98.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 46

Дарени: 4.03 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 5.62 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 100.59 % от общо 1525 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 48

Дарени: 80.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 1835 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Дарени: 60.62 % от общо 8570 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 103

Дарени: 99.32 % от общо 2200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 32

Дарени: 13.10 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 6.85 % от общо 4600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 13.27 % от общо 46000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 138

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта