Дарени: 44.85 % от общо 5300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 40

Дарени: 12.43 % от общо 7000 лв.

Остават: 99 дни          Дарители: 23

Дарени: 69.95 % от общо 3650 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 80

Дарени: 28.25 % от общо 2000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 860 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 106.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 87

Дарени: 7.70 % от общо 5000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 8

Дарени: 2.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 38

Успешна
Дарени: 103.14 % от общо 3125 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 75

Дарени: 61.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 0.20 % от общо 12500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 51.71 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 94

Дарени: 2.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 100.08 % от общо 1250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 39.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 8.47 % от общо 7107 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 75.03 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 66

Успешна
Дарени: 101.54 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 90

Дарени: 1.17 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 80.46 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 86

Дарени: 42.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Дарени: 86.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 138.46 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 156

Дарени: 4.00 % от общо 24000 лв.

Остават: 120 дни          Дарители: 24

Дарени: 32.30 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 51

Дарени: 20.08 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 32.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Успешна
Дарени: 100.15 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 26

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 18.50 % от общо 865 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 10.23 % от общо 67000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 93

Успешна
Дарени: 102.74 % от общо 2156 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Дарени: 98.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 46

Дарени: 4.03 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 5.62 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 100.59 % от общо 1525 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 48

Дарени: 80.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 1835 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Дарени: 60.62 % от общо 8570 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 103

Дарени: 99.32 % от общо 2200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 32

Дарени: 13.10 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 6.85 % от общо 4600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 13.27 % от общо 46000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 138

Дарени: 8.16 % от общо 1470 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 100.62 % от общо 325 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 87.97 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 98

Дарени: 54.95 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 148

Успешна
Дарени: 102.35 % от общо 2125 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 34

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта