Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 74.44 % от общо 10000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 75

Дарени: 23.31 % от общо 10000 лв.

Остават: 220 дни          Дарители: 13

Дарени: 33.23 % от общо 10000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 82

Дарени: 26.51 % от общо 1490 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 13

Дарени: 71.09 % от общо 9000 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 88

Дарени: 61.52 % от общо 10000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 37

Дарени: 18.67 % от общо 9000 лв.

Остават: 263 дни          Дарители: 7

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!