Успешна
Дарени: 104.78 % от общо 12000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 138

Успешна
Дарени: 100.62 % от общо 325 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 127.50 % от общо 400 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 222.00 % от общо 200 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 102.35 % от общо 2125 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 34

Успешна
Дарени: 100.14 % от общо 2200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 49

Успешна
Дарени: 104.73 % от общо 1650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 136.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 73

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Успешна
Дарени: 101.47 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 420 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 121.67 % от общо 2100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 43

Успешна
Дарени: 101.33 % от общо 980 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 28

Успешна
Дарени: 104.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 139.00 % от общо 500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 110.21 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Успешна
Дарени: 161.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 108.57 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Успешна
Дарени: 107.75 % от общо 2310 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 71

Успешна
Дарени: 120.65 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 101.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Успешна
Дарени: 116.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 110.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 148.90 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 108.75 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Успешна
Дарени: 106.50 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Успешна
Дарени: 102.56 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 112.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 37

Успешна
Дарени: 117.27 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 67

Успешна
Дарени: 107.50 % от общо 400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 101.82 % от общо 550 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 105.15 % от общо 1650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 50

Успешна
Дарени: 134.79 % от общо 1630 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 619.40 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 132.44 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 45

Успешна
Дарени: 132.47 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 425.00 % от общо 100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 32

Успешна
Дарени: 104.28 % от общо 1520 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 27

Успешна
Дарени: 231.79 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 48

Успешна
Дарени: 136.56 % от общо 19500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 77

Успешна
Дарени: 103.33 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 217.18 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 26

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!