Успешна
Дарени: 101.70 % от общо 4300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Успешна
Дарени: 101.37 % от общо 4400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 62

Успешна
Дарени: 110.94 % от общо 640 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 18

Успешна
Дарени: 103.33 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 945 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 103.20 % от общо 5500 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 41

Успешна
Дарени: 101.43 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 104.71 % от общо 1255.8 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 860 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Успешна
Дарени: 106.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 87

Успешна
Дарени: 100.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 38

Успешна
Дарени: 183.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 100.83 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 470 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 113.44 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Успешна
Дарени: 109.60 % от общо 500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 109.94 % от общо 1700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 37

Успешна
Дарени: 103.14 % от общо 3125 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 75

Успешна
Дарени: 57.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 111.62 % от общо 10580 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 175

Успешна
Дарени: 102.07 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 104.53 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 109.72 % от общо 7200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 105

Успешна
Дарени: 100.08 % от общо 1250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 120.33 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 36

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 101.54 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 90

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3680 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 52

Успешна
Дарени: 100.32 % от общо 2810 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 150.00 % от общо 250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 105.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 100.15 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Успешна
Дарени: 112.90 % от общо 620 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 112.37 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 88

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 535 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 124.60 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 26

Успешна
Дарени: 180.00 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 44

Успешна
Дарени: 450.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 437

Успешна
Дарени: 112.13 % от общо 8900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Успешна
Дарени: 111.25 % от общо 1600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 141.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 124.60 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 36

Успешна
Дарени: 138.46 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 156

Успешна
Дарени: 102.04 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Успешна
Дарени: 153.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Успешна
Дарени: 113.36 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 100.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта