Успешна
Дарени: 105.15 % от общо 970 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 75.03 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 66

Успешна
Дарени: 100.27 % от общо 9500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 116

Успешна
Дарени: 112.37 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 88

Успешна
Дарени: 194.90 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 48

Успешна
Дарени: 100.59 % от общо 1525 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 48

Успешна
Дарени: 200.00 % от общо 250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 103.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 133.33 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 1835 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 103.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Успешна
Дарени: 117.05 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 166

Успешна
Дарени: 108.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Успешна
Дарени: 101.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 44

Успешна
Дарени: 115.71 % от общо 700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 102.00 % от общо 6800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 103.64 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 120.08 % от общо 6600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 87

Успешна
Дарени: 103.88 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 39

Успешна
Дарени: 187.13 % от общо 100000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2739

Успешна
Дарени: 100.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 63

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 103.07 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 68

Успешна
Дарени: 111.67 % от общо 300000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1351

Успешна
Дарени: 108.73 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 100

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 33

Успешна
Дарени: 110.64 % от общо 1250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Успешна
Дарени: 114.23 % от общо 35000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 175

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 535 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 124.90 % от общо 10320 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 59

Успешна
Дарени: 110.29 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 76

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 47

Успешна
Дарени: 105.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 112

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 262.86 % от общо 350 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 100.03 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 101.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 37

Успешна
Дарени: 100.65 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 58

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 110.48 % от общо 12000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 149

Успешна
Дарени: 120.00 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 107.33 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 59

Успешна
Дарени: 100.62 % от общо 325 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Успешна
Дарени: 129.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 66

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта