Дарени: 38.76 % от общо 10000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 64

Дарени: 21.39 % от общо 1800 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 10

Дарени: 96.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 52

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 217 дни          Дарители: 0

Дарени: 13.25 % от общо 4000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 6

Дарени: 73.61 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 86

Дарени: 18.20 % от общо 4000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 13

Дарени: 1.28 % от общо 7800 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 2

Дарени: 5.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 4

Дарени: 10.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 1

Дарени: 5.73 % от общо 15000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 10

Дарени: 2.04 % от общо 11300 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 6

Дарени: 4.25 % от общо 10000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 11

Дарени: 88.30 % от общо 10000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 134

Дарени: 57.75 % от общо 100000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 190

Дарени: 56.40 % от общо 25000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 5

Дарени: 10.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 10

Дарени: 16.63 % от общо 9500 лв.

Остават: 36 дни          Дарители: 20

Дарени: 0.18 % от общо 22400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 46.56 % от общо 8570 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 84

Дарени: 2.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 217 дни          Дарители: 2

Дарени: 9.45 % от общо 11000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 9

Дарени: 54.18 % от общо 50000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 32

Дарени: 12.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 5

Дарени: 103.07 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 68

Дарени: 75.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 10

Дарени: 10.30 % от общо 1650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 77.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 12

Дарени: 22.58 % от общо 4220 лв.

Остават: 79 дни          Дарители: 24

Дарени: 0.74 % от общо 55000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 52.30 % от общо 10000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 75

Дарени: 0.42 % от общо 313337 лв.

Остават: 216 дни          Дарители: 22

Дарени: 0.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 54 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.50 % от общо 10000 лв.

Остават: 275 дни          Дарители: 3

Дарени: 55.56 % от общо 1800 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 4

Дарени: 8.02 % от общо 10000 лв.

Остават: 216 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.00 % от общо 4746 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 0

Дарени: 13.10 % от общо 5000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 7

Дарени: 29.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 13

Дарени: 1.64 % от общо 20000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 7

Дарени: 46.03 % от общо 4800 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 30

Дарени: 0.07 % от общо 15000 лв.

Остават: 257 дни          Дарители: 1

Дарени: 4.17 % от общо 3000 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 6

Дарени: 13.27 % от общо 46000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 138

Дарени: 1.89 % от общо 33000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 17

Дарени: 8.43 % от общо 7000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 49 дни          Дарители: 0

Дарени: 4.84 % от общо 6200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 17.53 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта