Дарени: 81.83 % от общо 2400 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 11

Дарени: 1.43 % от общо 36000 лв.

Остават: 148 дни          Дарители: 8

Дарени: 1.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.10 % от общо 20000 лв.

Остават: 86 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 367 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.80 % от общо 10000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.18 % от общо 11200 лв.

Остават: 264 дни          Дарители: 1

Дарени: 30.70 % от общо 10000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.05 % от общо 15000 лв.

Остават: 273 дни          Дарители: 3

Дарени: 4.08 % от общо 6000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.04 % от общо 9640 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 2

Дарени: 14.10 % от общо 3000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 4

Дарени: 25.98 % от общо 9000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 5

Дарени: 9.79 % от общо 4800 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 0

Дарени: 9.09 % от общо 3500 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 4

Дарени: 3.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.67 % от общо 12000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.13 % от общо 165000 лв.

Остават: 277 дни          Дарители: 2

Дарени: 13.70 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 60.00 % от общо 90000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 312

Дарени: 16.18 % от общо 25000 лв.

Остават: 276 дни          Дарители: 13

Дарени: 20.13 % от общо 15000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 13

Дарени: 5.11 % от общо 20000 лв.

Остават: 306 дни          Дарители: 13

Дарени: 2.21 % от общо 10000 лв.

Остават: 318 дни          Дарители: 3

Дарени: 17.29 % от общо 4000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 9

Дарени: 38.52 % от общо 40000 лв.

Остават: 63 дни          Дарители: 3

Дарени: 3.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 277 дни          Дарители: 4

Дарени: 48.90 % от общо 4744 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 5.85 % от общо 31000 лв.

Остават: 90 дни          Дарители: 14

Дарени: 9.29 % от общо 20000 лв.

Остават: 278 дни          Дарители: 7

Дарени: 4.43 % от общо 4650 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 1.37 % от общо 25000 лв.

Остават: 123 дни          Дарители: 5

Дарени: 11.43 % от общо 30000 лв.

Остават: 35 дни          Дарители: 51

Дарени: 4.38 % от общо 10000 лв.

Остават: 279 дни          Дарители: 5

Дарени: 29.38 % от общо 5000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 23

Дарени: 19.50 % от общо 20000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 37

Дарени: 91.90 % от общо 10800 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 60

Дарени: 9.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 5

Дарени: 13.81 % от общо 4200 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 5

Дарени: 4.50 % от общо 12000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 10

Дарени: 9.94 % от общо 60000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 8

Дарени: 25.24 % от общо 4500 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 5

Дарени: 4.52 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 9.40 % от общо 10000 лв.

Остават: 153 дни          Дарители: 6

Дарени: 21.80 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 90.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 9

Дарени: 10.72 % от общо 2500 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 3

Дарени: 21.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта