Дарени: 5.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 57 дни          Дарители: 1

Дарени: 3.63 % от общо 20000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 82 дни          Дарители: 0

Дарени: 72.03 % от общо 35000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 148

Дарени: 6.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 163 дни          Дарители: 9

Дарени: 0.48 % от общо 8000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 2

Дарени: 7.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 102 дни          Дарители: 4

Дарени: 21.52 % от общо 5000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 9

Дарени: 23.52 % от общо 75000 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 225

Дарени: 0.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 178 дни          Дарители: 0

Дарени: 77.57 % от общо 535 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 11

Дарени: 79.60 % от общо 20000 лв.

Остават: 98 дни          Дарители: 70

Дарени: 4.06 % от общо 18000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 0.00 % от общо 6200 лв.

Остават: 116 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 0

Дарени: 4.05 % от общо 10000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 6

Дарени: 30.56 % от общо 1800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 100.00 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 47

Дарени: 0.00 % от общо 150000 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.09 % от общо 4600 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 1

Дарени: 9.17 % от общо 12000 лв.

Остават: 72 дни          Дарители: 6

Дарени: 28.60 % от общо 40000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 107

Дарени: 41.87 % от общо 4800 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 24

Дарени: 13.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 196 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.28 % от общо 5350 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.25 % от общо 592000 лв.

Остават: 220 дни          Дарители: 10

Дарени: 11.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 6

Дарени: 5.05 % от общо 10000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 9

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!