Дарени: 22.26 % от общо 5000 лв.

Остават: 33 дни          Дарители: 3

Дарени: 10.27 % от общо 25000 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 10

Дарени: 6.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 61 дни          Дарители: 2

Дарени: 9.27 % от общо 3000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 176.66 % от общо 9000 лв.

Остават: 183 дни          Дарители: 45

Дарени: 82.20 % от общо 750000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 309

Дарени: 6.86 % от общо 5000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 6

Дарени: 6.99 % от общо 15000 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 8

Дарени: 22.06 % от общо 12500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 47

Дарени: 21.63 % от общо 6000 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 25

Дарени: 5.08 % от общо 5810 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 5

Дарени: 3.74 % от общо 20000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 9

Дарени: 32.30 % от общо 40000 лв.

Остават: 185 дни          Дарители: 100

Успешна
Дарени: 111.30 % от общо 2460 лв.

Остават: 48 дни          Дарители: 15

Дарени: 6.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 125 дни          Дарители: 2

Дарени: 10.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 125 дни          Дарители: 1

Дарени: 86.98 % от общо 6000 лв.

Остават: 94 дни          Дарители: 91

Дарени: 61.17 % от общо 10000 лв.

Остават: 94 дни          Дарители: 22

Дарени: 15.83 % от общо 20000 лв.

Остават: 125 дни          Дарители: 18

Дарени: 1.50 % от общо 20000 лв.

Остават: 153 дни          Дарители: 3

Дарени: 11.40 % от общо 2000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.44 % от общо 30000 лв.

Остават: 47 дни          Дарители: 3

Дарени: 25.98 % от общо 11000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 13

Дарени: 107.69 % от общо 1300 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 4

Дарени: 14.02 % от общо 50000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 36

Дарени: 0.00 % от общо 6500 лв.

Остават: 92 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.71 % от общо 7000 лв.

Остават: 90 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 61 дни          Дарители: 0

Дарени: 53.63 % от общо 4000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 36

Дарени: 70.54 % от общо 100000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 290

Дарени: 80.99 % от общо 200000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 389

Дарени: 21.75 % от общо 10000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 14

Дарени: 4.20 % от общо 15000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.72 % от общо 9750 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 2

Дарени: 50.11 % от общо 6000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 29

Дарени: 37.60 % от общо 10000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 54

Успешна
Дарени: 106.45 % от общо 2790 лв.

Остават: 10 дни          Дарители: 14

Дарени: 23.18 % от общо 5500 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 13

Дарени: 101.94 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 50.40 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 20.48 % от общо 4800 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 10

Дарени: 39.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 31

Дарени: 18.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 2 дни          Дарители: 25

Дарени: 7.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 106.35 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 65

Дарени: 77.98 % от общо 70000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 79

Дарени: 5.78 % от общо 5160 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 24.36 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 6.50 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 17

Дарени: 30.70 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 44

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта