Дарени: 5.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 57 дни          Дарители: 1

Дарени: 3.63 % от общо 20000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 82 дни          Дарители: 0

Дарени: 72.03 % от общо 35000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 148

Дарени: 6.29 % от общо 7000 лв.

Остават: 163 дни          Дарители: 9

Дарени: 0.48 % от общо 8000 лв.

Остават: 42 дни          Дарители: 2

Дарени: 7.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 102 дни          Дарители: 4

Дарени: 21.52 % от общо 5000 лв.

Остават: 34 дни          Дарители: 9

Дарени: 23.52 % от общо 75000 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 225

Дарени: 0.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 178 дни          Дарители: 0

Дарени: 77.57 % от общо 535 лв.

Остават: 27 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 124.90 % от общо 10320 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 59

Дарени: 79.60 % от общо 20000 лв.

Остават: 98 дни          Дарители: 70

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 10

Дарени: 4.06 % от общо 18000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 0.00 % от общо 6200 лв.

Остават: 116 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 0

Дарени: 45.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 0.00 % от общо 11200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 4800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Дарени: 8.20 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 16

Дарени: 29.50 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 10.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 7100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.80 % от общо 7500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 60.74 % от общо 1350 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 4

Дарени: 4.05 % от общо 10000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 6

Дарени: 30.56 % от общо 1800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 100.00 % от общо 3300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 47

Успешна
Дарени: 105.00 % от общо 10600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 112

Дарени: 8.16 % от общо 1470 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 150000 лв.

Остават: 64 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.09 % от общо 4600 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 1

Дарени: 75.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 9.44 % от общо 1800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 6.20 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 33.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 65.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 49.16 % от общо 4148 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 52.14 % от общо 3500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 18

Дарени: 5.90 % от общо 4746 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 10.49 % от общо 7200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 44.18 % от общо 25000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 54

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 1300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Дарени: 16.80 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 1.38 % от общо 8000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 8.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 1.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!