Дарени: 110.82 % от общо 300000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 1345

Дарени: 0.00 % от общо 84250 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 0

Дарени: 76.59 % от общо 10000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 74

Дарени: 29.72 % от общо 10000 лв.

Остават: 9 дни          Дарители: 42

Дарени: 90.91 % от общо 2200 лв.

Остават: 40 дни          Дарители: 32

Дарени: 6.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 53 дни          Дарители: 4

Дарени: 16.54 % от общо 4220 лв.

Остават: 132 дни          Дарители: 18

Успешна
Дарени: 42.42 % от общо 3300 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 17

Дарени: 0.59 % от общо 55000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 6

Дарени: 31.45 % от общо 10000 лв.

Остават: 56 дни          Дарители: 39

Дарени: 51.28 % от общо 50000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 28

Успешна
Дарени: 97.20 % от общо 230000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 89

Дарени: 0.30 % от общо 313337 лв.

Остават: 269 дни          Дарители: 7

Дарени: 86.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 3

Дарени: 11.75 % от общо 20000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Дарени: 1.67 % от общо 6000 лв.

Остават: 19 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 107 дни          Дарители: 0

Дарени: 26.44 % от общо 10900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 42

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 54 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.10 % от общо 10000 лв.

Остават: 328 дни          Дарители: 1

Дарени: 37.41 % от общо 10000 лв.

Остават: 253 дни          Дарители: 61

Дарени: 80.04 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 84

Дарени: 36.11 % от общо 1800 лв.

Остават: 56 дни          Дарители: 3

Дарени: 6.37 % от общо 10000 лв.

Остават: 269 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 4746 лв.

Остават: 56 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 56 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 56 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.08 % от общо 20000 лв.

Остават: 65 дни          Дарители: 3

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 25 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 17000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Успешна
Дарени: 110.64 % от общо 1250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Дарени: 97.95 % от общо 3360 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 49

Дарени: 44.37 % от общо 4800 лв.

Остават: 87 дни          Дарители: 26

Дарени: 44.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 25 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.07 % от общо 15000 лв.

Остават: 310 дни          Дарители: 1

Дарени: 4.17 % от общо 3000 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 6

Дарени: 2.68 % от общо 25000 лв.

Остават: 23 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 103.38 % от общо 4870 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 85

Дарени: 6.85 % от общо 4600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 13.33 % от общо 150 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 11.44 % от общо 46000 лв.

Остават: 81 дни          Дарители: 130

Успешна
Дарени: 114.23 % от общо 35000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 175

Дарени: 8.17 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 1.89 % от общо 33000 лв.

Остават: 86 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 1835 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 55

Дарени: 22.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.83 % от общо 6000 лв.

Остават: 6 дни          Дарители: 1

Дарени: 8.43 % от общо 7000 лв.

Остават: 87 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.48 % от общо 8000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 21.52 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта