Успешна
Дарени: 109.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 28

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.11 % от общо 63000 лв.

Остават: 167 дни          Дарители: 5

Дарени: 1.55 % от общо 5160 лв.

Остават: 47 дни          Дарители: 1

Дарени: 33.58 % от общо 12360 лв.

Остават: 47 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 126.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 2.84 % от общо 5994 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 265 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 77 дни          Дарители: 0

Дарени: 1.86 % от общо 7000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 2

Дарени: 20.36 % от общо 5600 лв.

Остават: 46 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 15000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.83 % от общо 3600 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 1

Дарени: 36.67 % от общо 600 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 3

Дарени: 11.41 % от общо 90000 лв.

Остават: 23 дни          Дарители: 111

Дарени: 0.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 77 дни          Дарители: 0

Дарени: 11.36 % от общо 3000 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 6

Дарени: 4.58 % от общо 4800 лв.

Остават: 21 дни          Дарители: 3

Дарени: 7.25 % от общо 4900 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 22.58 % от общо 46586 лв.

Остават: 153 дни          Дарители: 11

Дарени: 0.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 23.51 % от общо 10000 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 8

Дарени: 7.78 % от общо 9000 лв.

Остават: 52 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.73 % от общо 30000 лв.

Остават: 200 дни          Дарители: 2

Дарени: 1.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 186 дни          Дарители: 1

Дарени: 6.25 % от общо 8000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 1

Дарени: 4.29 % от общо 14000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 5

Дарени: 39.66 % от общо 30000 лв.

Остават: 50 дни          Дарители: 75

Дарени: 12.23 % от общо 6500 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 8

Дарени: 56.63 % от общо 9800 лв.

Остават: 13 дни          Дарители: 17

Дарени: 8.17 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 6.10 % от общо 5000 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 5

Дарени: 2.93 % от общо 15000 лв.

Остават: 16 дни          Дарители: 4

Дарени: 75.61 % от общо 196000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 838

Дарени: 16.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 4

Дарени: 100.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 5

Дарени: 18.39 % от общо 36000 лв.

Остават: 47 дни          Дарители: 8

Дарени: 0.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 166 дни          Дарители: 1

Дарени: 7.27 % от общо 1100 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 14.31 % от общо 5850 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 13

Дарени: 1.67 % от общо 18000 лв.

Остават: 261 дни          Дарители: 2

Дарени: 7.03 % от общо 7967 лв.

Остават: 46 дни          Дарители: 4

Дарени: 7.59 % от общо 11000 лв.

Остават: 261 дни          Дарители: 6

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 5.81 % от общо 26000 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 23

Дарени: 0.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 40 дни          Дарители: 1

Дарени: 6.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Дарени: 13.60 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 104.60 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 1.79 % от общо 4000 лв.

Остават: 260 дни          Дарители: 3

Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта