Дарени: 4.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.87 % от общо 30000 лв.

Остават: 200 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 48 дни          Дарители: 0

Дарени: 7.50 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 51 дни          Дарители: 0

Дарени: 3.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 43.97 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 117

Дарени: 2.22 % от общо 70000 лв.

Остават: 47 дни          Дарители: 19

Дарени: 22.32 % от общо 100000 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 30

Дарени: 68.33 % от общо 300 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 7

Дарени: 19.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 74 дни          Дарители: 7

Дарени: 82.86 % от общо 21000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 102

Дарени: 16.33 % от общо 18000 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 39

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 18000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 0

Дарени: 17.47 % от общо 9500 лв.

Остават: 20 дни          Дарители: 34

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 169 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 500 лв.

Остават: 55 дни          Дарители: 0

Дарени: 10.20 % от общо 10000 лв.

Остават: 170 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 103.00 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 72.56 % от общо 5500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 60

Дарени: 4.00 % от общо 500 лв.

Остават: 57 дни          Дарители: 1

Дарени: 64.85 % от общо 15000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 71

Дарени: 91.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 14

Дарени: 39.10 % от общо 3000 лв.

Остават: 76 дни          Дарители: 19

Дарени: 33.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Дарени: 0.00 % от общо 4800 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 0

Дарени: 53.89 % от общо 9500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 35

Дарени: 5.90 % от общо 4746 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 39.75 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 14

Успешна
Дарени: 117.05 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 166

Успешна
Дарени: 108.33 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 2.14 % от общо 20000 лв.

Остават: 142 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 92.77 % от общо 6500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 54

Дарени: 1.77 % от общо 30000 лв.

Остават: 79 дни          Дарители: 2

Дарени: 4.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 80 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.31 % от общо 3200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 68.20 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 101.75 % от общо 4000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 44

Дарени: 115.71 % от общо 700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 28.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 58.25 % от общо 100000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 191

Дарени: 38.76 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 64

Дарени: 10.27 % от общо 7000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Успешна
Дарени: 102.00 % от общо 6800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 73.61 % от общо 10000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 86

Дарени: 1.28 % от общо 7800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта