Дарени: 0.00 % от общо 12000 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.65 % от общо 20000 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 3

Дарени: 1.14 % от общо 7000 лв.

Остават: 242 дни          Дарители: 3

Дарени: 1.10 % от общо 6500 лв.

Остават: 122 дни          Дарители: 3

Дарени: 72.35 % от общо 11000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 47

Дарени: 0.00 % от общо 3500 лв.

Остават: 89 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.91 % от общо 4000 лв.

Остават: 208 дни          Дарители: 3

Дарени: 1.91 % от общо 6500 лв.

Остават: 26 дни          Дарители: 5

Дарени: 40.08 % от общо 100000 лв.

Остават: 86 дни          Дарители: 345

Дарени: 4.84 % от общо 6250 лв.

Остават: 91 дни          Дарители: 4

Дарени: 87.46 % от общо 60000 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 27

Дарени: 11.45 % от общо 10000 лв.

Остават: 12 дни          Дарители: 19

Дарени: 9.48 % от общо 3000 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 6

Дарени: 51.46 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.46 % от общо 25000 лв.

Остават: 84 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.83 % от общо 12000 лв.

Остават: 102 дни          Дарители: 3

Дарени: 20.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 1

Дарени: 37.03 % от общо 20000 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 52

Дарени: 24.76 % от общо 3500 лв.

Остават: 29 дни          Дарители: 17

Дарени: 41.09 % от общо 50000 лв.

Остават: 56 дни          Дарители: 97

Дарени: 26.80 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 97.95 % от общо 10000 лв.

Остават: 91 дни          Дарители: 32

Дарени: 16.75 % от общо 300000 лв.

Остават: 32 дни          Дарители: 48

Дарени: 35.02 % от общо 2250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 10.77 % от общо 3250 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 14.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Дарени: 27.72 % от общо 4600 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 13

Дарени: 54.30 % от общо 1000 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 11

Дарени: 14.92 % от общо 20000 лв.

Остават: 31 дни          Дарители: 25

Дарени: 9.25 % от общо 7500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 19.80 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 1.64 % от общо 50000 лв.

Остават: 181 дни          Дарители: 6

Дарени: 82.16 % от общо 200000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 393

Дарени: 4.57 % от общо 6000 лв.

Остават: 43 дни          Дарители: 4

Дарени: 11.04 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 2.31 % от общо 6500 лв.

Остават: 15 дни          Дарители: 3

Дарени: 74.12 % от общо 3400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 55.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Дарени: 2.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 5.15 % от общо 2000 лв.

Остават: 90 дни          Дарители: 2

Дарени: 6.28 % от общо 20000 лв.

Остават: 57 дни          Дарители: 14

Дарени: 43.23 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Успешна
Дарени: 147.89 % от общо 2460 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 19

Успешна
Дарени: 102.00 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 1.62 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 24.26 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 5000 лв.

Остават: 101 дни          Дарители: 0

Дарени: 10.34 % от общо 10000 лв.

Остават: 95 дни          Дарители: 9

Дарени: 84.06 % от общо 750000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 310

Дарени: 83.82 % от общо 10800 лв.

Остават: 91 дни          Дарители: 50

Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта