Успешна
Дарени: 90.91 % от общо 90000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 498

Дарени: 46.37 % от общо 10000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 27

Дарени: 0.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 84 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 30000 лв.

Остават: 62 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 55 дни          Дарители: 0

Дарени: 0.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 14 дни          Дарители: 0

Дарени: 10.11 % от общо 9000 лв.

Остават: 327 дни          Дарители: 2

Дарени: 11.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 10 дни          Дарители: 12

Дарени: 101.33 % от общо 980 лв.

Остават: 1 дни          Дарители: 28

Дарени: 0.00 % от общо 3400 лв.

Остават: 46 дни          Дарители: 0

Дарени: 15.50 % от общо 2000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 13

Дарени: 24.29 % от общо 2100 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 10

Дарени: 45.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 5

Успешна
Дарени: 104.75 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 47.94 % от общо 10000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 72

Успешна
Дарени: 139.00 % от общо 500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 24

Дарени: 11.81 % от общо 4800 лв.

Остават: 70 дни          Дарители: 12

Дарени: 0.00 % от общо 8100 лв.

Остават: 28 дни          Дарители: 0

Дарени: 95.80 % от общо 6000 лв.

Остават: 74 дни          Дарители: 15

Дарени: 36.38 % от общо 20000 лв.

Остават: 100 дни          Дарители: 59

Дарени: 3.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 66 дни          Дарители: 2

Дарени: 24.48 % от общо 10000 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 64

Дарени: 11.54 % от общо 780 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 100.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 3 дни          Дарители: 6

Дарени: 36.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 25

Дарени: 1.40 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Успешна
Дарени: 110.21 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 53

Дарени: 86.70 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 122

Дарени: 34.50 % от общо 1000 лв.

Остават: 58 дни          Дарители: 17

Дарени: 0.00 % от общо 6750 лв.

Остават: 67 дни          Дарители: 0

Дарени: 6.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 0.00 % от общо 6000 лв.

Остават: 11 дни          Дарители: 0

Дарени: 86.50 % от общо 3000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 22

Дарени: 16.80 % от общо 5000 лв.

Остават: 8 дни          Дарители: 13

Дарени: 66.63 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 70

Дарени: 65.66 % от общо 9000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 97

Дарени: 0.02 % от общо 5000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 25.78 % от общо 4500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 35.83 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Дарени: 65.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 12

Дарени: 3.60 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 5

Дарени: 9.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 9

Дарени: 23.13 % от общо 6010 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 21

Успешна
Дарени: 161.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Успешна
Дарени: 108.57 % от общо 1400 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 22

Дарени: 17.62 % от общо 2100 лв.

Остават: 45 дни          Дарители: 10

Дарени: 5.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 282 дни          Дарители: 1

Успешна
Дарени: 107.75 % от общо 2310 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 71

Дарени: 10.85 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 120.65 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Платформата.бг © 2019. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search