Дарени: 0.00 % от общо 20000 лв.

Остават: 71 дни          Дарители: 0

Дарени: 42.58 % от общо 6000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 58

Дарени: 0.00 % от общо 2500 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 0

Дарени: 3.49 % от общо 6010 лв.

Остават: 30 дни          Дарители: 5

Дарени: 0.02 % от общо 5000 лв.

Остават: 7 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.80 % от общо 2500 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 2

Дарени: 1.20 % от общо 2500 лв.

Остават: 4 дни          Дарители: 3

Дарени: 12.89 % от общо 4500 лв.

Остават: 5 дни          Дарители: 14

Дарени: 44.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 38 дни          Дарители: 10

Дарени: 0.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 476 дни          Дарители: 0

Дарени: 54.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 39

Дарени: 20.71 % от общо 1400 лв.

Остават: 54 дни          Дарители: 7

Дарени: 9.52 % от общо 2100 лв.

Остават: 166 дни          Дарители: 6

Дарени: 29.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 41 дни          Дарители: 28

Дарени: 0.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 403 дни          Дарители: 0

Дарени: 19.62 % от общо 20000 лв.

Остават: 131 дни          Дарители: 17

Успешна
Дарени: 107.75 % от общо 2310 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 71

Дарени: 10.85 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Успешна
Дарени: 120.65 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 20

Дарени: 23.75 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 0.00 % от общо 4200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 0

Дарени: 3.00 % от общо 10000 лв.

Остават: 157 дни          Дарители: 2

Дарени: 0.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 236 дни          Дарители: 0

Дарени: 35.50 % от общо 4000 лв.

Остават: 10 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 101.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 37 дни          Дарители: 16

Дарени: 41.85 % от общо 12000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 74

Дарени: 1.73 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 13.33 % от общо 6000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Успешна
Дарени: 116.00 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 29

Дарени: 31.52 % от общо 4870 лв.

Остават: 187 дни          Дарители: 33

Успешна
Дарени: 110.00 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 8.24 % от общо 1700 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 71.40 % от общо 2500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 38

Дарени: 41.30 % от общо 920 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 8

Успешна
Дарени: 148.90 % от общо 1000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 12.20 % от общо 100000 лв.

Остават: 24 дни          Дарители: 4

Успешна
Дарени: 108.75 % от общо 800 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 31

Дарени: 36.67 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 18.45 % от общо 840 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 20.67 % от общо 1500 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 7

Дарени: 30.00 % от общо 200 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 3

Успешна
Дарени: 106.50 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 23

Дарени: 0.33 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 0.92 % от общо 30000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 6

Дарени: 30.00 % от общо 2000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 10

Дарени: 42.00 % от общо 3000 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 11

Успешна
Дарени: 100.00 % от общо 600 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 4

Дарени: 1.54 % от общо 1300 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 1

Дарени: 4.44 % от общо 450 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 2

Дарени: 68.81 % от общо 436 лв.

Остават: 0 дни          Дарители: 15

Платформата.бг © 2018. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Search