Всички кампании

Кинезитерапия за хора с тежки физически увреждания


Фондация “Светлина за Живот” е неправителствена организация с идеална цел в обществена полза, подпомагаща хора с трайни физически увреждания на възраст над 18 г. и техните семейства.

Вече 19 години Фондация “Светлина за Живот” предоставя медико-социални услуги за хора с тежки физически увреждания и семействата им като ежегодно повлиява положително върху живота на 60 лица с увреждания. Хората, до които достигат, в голямата си част са били като всички нас - здрави, млади, с копнежи и стремежи, с образование и реализация в различни сфери на живота. Но в един момент са диагностицирани с неврологични увреждания. Тези заболявания са прогресиращи и носят поражения върху цялото тяло. За няколко години част от тях биват приковани на инвалидна количка или легло.

И в този тежък момент от живота им се включва екипът на „Светлина за живот“.

Чрез вашата подкрепа, заедно можем да осигурим по-добър и пълноценен живот на 16 лица с трайни физически увреждания в активна възраст, предоставяйки им двигателна рехабилитация на терен, в семейна среда или в център за социална рехабилитация и интеграция. Двигателната рехабилитация помага на хората с трайни физически увреждания да запазят и поддържат двигателния си потенциал, мобилизира наличния им ресурс за борба с последиците от уврежданията, предпазва и ограничава усложненията, причинени от принудителния покой, както и ускорява и подпомага възстановителните процеси.

Нека заедно подобрим живота на хора със социалнозначими заболявания - множествена склероза, състояние след мозъчен инфаркт, състояние след черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, болест на Паркинсон, мускулна дистрофия и др.

Сумата от 4000 лв. е необходима за предоставяне на кинезитерапия на 9 лица с тежки физически увреждания в ЦСРИ или домашна среда.

Новини и коментари

Основна снимка
Telus International Europe в България
Дарения
 2,210  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
01.01.2021
Дарители
4

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Светлина за живот"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Кети Стоянова  100  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Теlus International Europe в България  2,000  лв.

Инициатор

Основна снимка
Telus International Europe в България

QR Code на кампанията

Кинезитерапия за хора с тежки физически увреждания - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта