Всички кампании

Да четем лесно! Да учим самостоятелно!


Дислексията е затруднение при четене и писане, което възпрепятства процеса на учене в ранна ученическа възраст. Ние от сдружение „Учи лесно“ в партньорство с „Асоциация Дислексия България“, проектирахме софтуер, който ще замести учителите и родителите, докато децата с дислексия се учат да четат. Продуктът е насочен към най-малките ученици и цели тяхната самостоятелност. Продуктът има тренировъчен характер и се разпространява напълно безплатно.

„Асоциация Дислексия България“ е организация с дългогодишен опит и постижения при работа с деца за преодоляване на техните затруднения. Получаваме подкрепа от тях относно дизайна, тестването и бързото разпространение на новите компютърни приложения.

Как работи приложението:

Приложението е електронен вариант на средствата, които използваме за ограничаване на погледа по време на четене. То задава контролирано темпо с надграждане и улеснява правилното проследяване на редовете. Към него са добавени и възможности, които целят да заместят родителите и учителите в този процес, както и да го направят по-забавен за децата, за да бъдат стимулирани да четат повече. Една от важните функции на приложението е, че чрез него няма да се налага учениците да четат на глас пред класа и да се притесняват от по-бавното си темпо. Системата има бутон за запис. Преподавателят може да проверява регулярно аудио записите на работата на ученика по предмета четене. Така той ще има своевременно поглед върху напредъка в обучителния процес, без това да е свързано с извънредно време и допълнителни часове.

За в бъдеще проектът има за цел да обслужва учебното съдържание в задължителната програма на МОН, свързана с процесите на четене. По този начин децата с дислексия няма да бъдат ощетени от внимание по толкова важен предмет. Постигането на тази цел, ще се осъществи чрез създаване на база данни на всички самостоятелни работи и домашни, което компенсира нуждата от индивидуално внимание, постоянното напътствие и помощ от възрастен в ежедневието.

Какво ще правим с вашите пари?

В настоящата кампания се нуждаем се от вашата подкрепа, за да платим за:

  • Компютърната разработка на програма за улесняване на четенето по иновативен метод
  • Активиране на работата на приложението
  • Адаптирането на софтуера към програмата на МОН с практическо ежедневно приложение в учебния процес 

За постигане на целите ще се придържаме към следните стъпки:

  • Закупуване на таблети за провеждане на тестове.
  • Провеждане на тестове в центрове за работа с деца към „Асоциация Дислексия България“
  • Анализиране на резултатите от тестовете и проектиране на окончателния дизайн.
  • Изработка на приложението по окончателния дизайн.
  • Запълване на софтуера с разнообразно литературно и учебно съдържание.
  • Разпространение на новият продукт. 

Организатор на кампанията е сдружение “Учи лесно”. 

Новини и коментари

Основна снимка
Райна Панамска
Дарения
 280  лв.

Целева сума
 10,000  лв.
Край на кампанията
30.12.2020
Дарители
5

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение “Учи лесно”

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Dora Boycheva-Vitkova  70  лв.
Христо Никодимов  50  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Иван Славчев  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Райна Панамска

QR Code на кампанията

Да четем лесно! Да учим самостоятелно! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта