Всички кампании

Да подновим туристическите маршрути в района на Велинград!


Целта на тази инициатива е да бъдат изцяло почистени, подновени и премаркирани маршрутите за пешеходен и вело туризъм в района на Велинград, Западни Родопи. Дейностите засягат десет пешеходни и дванадесет маршрута за планинско колоездене. 

Кампанията се състои от два основни етапа:

  • Почистване на пътеките от паднали дървета, камъни, храсти и битови отпадъци;
  • Подновяване на маркировката в т.ч. поставяне на нови пътепоказателни табели и нова маркировка на маршрутите за планинско колоездене съгласно новия национален стандарт за маркиране на маршрути за планинско колоездене. 

Срокът за реализация на дейностите е до края на \ни 2021 година. Общата дължина на маршрутите, върху които ще работим е около 270 км и в т.ч. влизат следните: 

Пешеходни маршрути:

1.1. Велинград - Славееви скали - Локвата - Юндола;

1.2. Велинград - Самоводица - Бялата скала - х. “Кладова”;

1.3. Велинград - Драгиче - Печенек - х. “Кладова”;

1.4. Велинград - Градот - Елин връх;

1.5. Велинград - Стария чарк - Уличките - Извор - Ачовица;

1.6. Велинград - Вазова поляна - вр. Острец - Св. Петка - Юндола;

1.7. Велинград - вр. Сертьова чука - вр. Чадъра - вр. Голяма Сютка;

1.8. Велинград - вр. Трошан - м. Блатца;

1.9. Велинград - вр. Стража - вр. Калето - гара Костандово;

1.10. Локвата - вр. Арапчал - х. “Кладова” - Пеева поляна - Бялата вода - вр. Милеви скали; 

Маршрути за планинско колоездене: 

2.1. Велинград - Св. Петка - Юндола - Торишката - х. “Кладова” - Бяла вода;

2.2. Локвата - Велинград;2.3. Кладова - Бялата скала - Велинград;

2.4. Кладова - Печенек - Велинград;

2.5. Елин връх - Велинград + три вариантни пътеки;

2.6. Бяла вода - Драгиново;

2.7. Света Петка - вр. Острец;

2.8. Велинград - Самоводица - Извор - Ачовица;

2.9. Велинград - Станиловец - Вотърно;

2.10. Връх Острец - Велинград;

2.11. Вазова поляна - Велинград (Чепино);

2.12. Вазова поляна - Велинград (Горски техникум); 

Дейностите ще бъдат реализирани с помощта на доброволен труд, а необходимите средства за реализацията им ще се опитаме да осигурим чрез дарителска кампания. Основните разходи са свързани с изработването на пътепоказателните табели и табелките за маркиране на маршрутите за планинско колоездене. Предвиденият общ брой на тези табели е около 2100 броя. Други разходи, които очакваме да възникнат са свързани със закупуването на винтове, боя, четки, инструменти, гориво.  

 

Новини и коментари

Основна снимка
Васил Тодев
Дарения
 11,254  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
05.10.2020
Дарители
66

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: сдружение 'Байкария'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Rotary club- Velingrad  500  лв.
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Иванка Найденова  20  лв.
Анонимен дарител  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Васил Тодев

QR Code на кампанията

Да подновим туристическите маршрути в района на Велинград! - Платформата
Платформата.бг © 2022. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта