Всички кампании

Подкрепете младите хора да бъдат чути


Подкрепете младежкия сектор за излизане от COVID-19 кризата!

Национален младежки форум е най-голямата платформа на младежки организации в страната. Повече от 40 организации, обединяващи в състава си над 100 000 млади човека. През годините организацията е достигнала над множество млади хора, в различни населени места в цяла България. Всеки младеж, докоснал се до организацията получава знания за това как да бъде по-активен, да се включва в обществения живот, да променя положително средата около себе си. Двама от тези младежи са Димитър Димитров и Теодор Василев. Димитър е част от Сдружение 365, един от усмихнатите гидове на Free Sofia Tour, както и съосновател на проекта Free Sofia School. Ето какво споделя той за развитието си чрез НМФ:

“Национален младежки форум е организацията, запознала ме с изключителни младежки лидери, от които съм се учил през годините и считам за свои приятели и до днес. Благодарение на НМФ усвоих ценни компетентности – застъпничество, публично говорене, дебатиране, писане на стратегически документи, обучителска дейност. НМФ е съединителната тъкан, без която младежкият сектор не би могъл да се развива устойчиво. Подкрепете НМФ!”

А Теодор е професионален обучител, част от екипа на Народно читалеще "Бъдеще сега 2006" и бивш заместник председател на Национален младежки форум. Той също ви приканва да ни подкрепите, защото:

“Благодарение на контактите и опита, който придобих в НМФ се реализирах успешно в различни сфери. Придобих познания в младежката работа свързани с предприемачество, неформално образование, социални дейности, миграция и устойчиво развитие ми помогнаха много в бъдещата ми работа, като предприемач и обучител. През годините все повече осъзнавам ролята на НМФ във формирането на моя характер и умения. Но и на хората около мен, на хиляди младежи, които са се докоснали по някакъв начин в дейностите на организацията. Подкрепете свободните, вдъхновяващи и компетентни млади хора. Подкрепете автентичната младежка общност, която формира лидери на България. В среда, пълна със свобода, отговорност, интелект и толерантност! НМФ е важна за бъдещето на България, за младите и обществото, като цяло!”

Ние се разрастваме все повече, всяка година и целим да достигнем до още повече млади хора, защото вярваме, че те са тези които си заслужава да бъдат чути! Поради кризата с Covid-19 не успяваме да осигурим финансово НМФ. Това ни възпрепятства да изпълняваме дейностите си в пълен капацитет. Затова се обръщаме към широката общественост да ни подкрепи в това да овластяваме и развиваме младите хора. 

Средствата са ни нужни, за да продължим да изпълняваме дейностите си. А те са:

 -Обучения за млади лидери

-Обучения за личностно развитие на младежи 

-Обучения за подпомагане на доброволчество

-Достигане до младежи от малки населени места

-Организиране на дискусии с местна власт за иницииране на младежко доброволчество на местно ниво

 Благодарим на всеки, допринесъл за развитието на младежите и младежкия доброволчески сектор!

Новини и коментари

Основна снимка
Мирослав Цеков
Дарения
 900  лв.

Целева сума
 15,000  лв.
Край на кампанията
10.11.2020
Дарители
14

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Национален младежки форум

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Илина Мутафчиева  50  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Петър Минков  50  лв.
Живко Жечев  20  лв.

Дар за дарители


Дарете 25 лв. и ще получите:
Картичка

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Дарете 50 лв. и ще получите:
Тениска

Общо 0 дара са осигурени.
Количеството е изчерпано.
 

Инициатор

Основна снимка
Мирослав Цеков

QR Code на кампанията

Подкрепете младите хора да бъдат чути - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта