Всички кампании

Да помогнем на невидимите деца и младежи да придобият умения за самостоятелен живот!


В нашия Дневен център за деца и младежи с увреждания "Милосърдие" всеки ден идват 33 деца и младежи. С тях работят екип от специалисти – кинезитерпаевт, психолог, специален педагог, социален педагог. Децата и младежите имат и различни занимателни дейности в и извън Центъра, изработват различни предмети, усвояват битови умения. Залата, в която се провеждат заниманията, е 80 кв. метра. Нашата идея е да подредим залата по нов нестандартен начин, така че всяко дете да има избор с какво да се занимава през деня – готварство, шиене, музика, майсторене на предмети или друго. Така ще стимулираме инициативността на децата и ще допринесем за уменията им за самостоятелност.  С подходящи мебели ще оформим малки пространства - музикален кът, майсторски кът, арт-терапевтичен кът, сензорен кът, музикален кът, спортен кът, кътове за шивачество, готварство и градинарство.

Кампанията е за закупуване на малки мебели за оформяне на кътовете, нов балатум и латекс за преоборудване и освежаване на залата.

Новини и коментари

Основна снимка
Теодора Герганова
Дарения
 1,550  лв.

Целева сума
 2,000  лв.
Край на кампанията
17.09.2020
Дарители
5

Категория на кампанията : Деца и възрастни с увреждания

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Дневен център 'Милосърдие' към Русенска католическа организация 'Каритас'

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  100  лв.
Анонимен дарител  500  лв.
Кристина Данева  400  лв.
Анонимен дарител  500  лв.
Стела Златилова  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Теодора Герганова

QR Code на кампанията

Да помогнем на невидимите деца и младежи да придобият умения за самостоятелен живот! - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта