Всички кампании

Помогни на болна котка Жулиета, без дом/ Help Sick Cat Juliet


ENGLISH text below

Историята на Жулиета е пример за това какво се случва с една породиста котка, когато бъде ЗАНЕМАРЕНА И ИЗОСТАВЕНА БОЛНА на улицата.

С много сплъстена козина, с котешки пърхот, бълхи, паразити, с респираторен КАЛИЦИ ВИРУС, ПЛАЧЕЩА МУЦУНКА с изтечения от очите, БОЛЕЗНЕНА РАНА под окото, подута от ВЪЗПАЛЕНИЕ буза и подут от ГАЗОВЕ корем и черва – така я намерихме. Котана бе ужасно ТЪЖНА И ИЗМОРЕНА и безкрайно благодарна, когато разбра, че е прибрана на сигурно място при хора, които искат да й помогнат. Стискайте й палци!

Жулиета е много нежна и добродушна душа и заслужава по-добър живот. Помогнете ни да я излекуваме и да и го осигурим!

►Необходима сума за спасяване и лечение на котана - 1525 лв. - за тестове, ехография, обезпаразитяване, лечение на калицивируса, раната на муцуната и стомашните проблеми на котана, грижи, лекарства, специална ветеринарна храна, кастрация, ваксини, паспорт, чип и ОПЕРАЦИЯ НА ЕНТРОПИОН на клепачите на очите.

Офталмологичният преглед на котана показа, че ще се наложи след като я стабилизираме, да се направи и операция за корекция на ентропион - извръщане на долния клепач навън – състояние, което дразни очите и често води до развитие на травматичен кератоконюнктивит и нараняване на роговицата на окото.

Жулиета е Персийска котка, некастрирана. Такива котки НЕ ОЦЕЛЯВАТ ДЪЛГО НА УЛИЦАТА, където я намерихме. ЗАНЕМАРЕНА, ИЗПЛАШЕНА и БОЛНА. Нямаше идентификационен чип и обяви за нея и никой не я търси. Вероятно Жулиета е КУПЕНА заради красотата й, за разплод или както често се случва – „за да има децата с какво да играят“. Жулиета НЕ Е била ресана, водена на ветеринар и хранена с подходяща качествена храна като повечето персийки, които често имат нужда от специални грижи заради гените на породата. Жулиета е вече в процес на лечение и след лечението и операцията ще бъде кастрирана и ще й търсим нов дом при грижовни хора.

 ☙ --------------------------------------------------------------------------------------- ❧

STORY IN ENGLISH: JULIET is a domestic Persian breed cat, not neutered. We found her on the street in Sofia city NEGLECTED, SCARED, and SICK. She doesn’t have an identification chip and nobody was searching for her. Probably she was BOUGHT because of her beauty, for breeding or as it often happens - "so that the children have something to play with". Juliet was NOT combed, taken to a vet or fed a suitable quality food diet like most Persian cats, which often need special care because of the breed's weaker genetics. After healing her, we will neuter her and find her a new home with caring people. 

With very MATTED fur, with cat dandruff, fleas, PARASITES, FELINE CALICIVIRUS, CRYING EYE DISCHARGE, painful RED WOUND under the eye, SWOLLEN CHEEK from INFLAMMATION and swollen belly and INTESTINAL GAS - that's how we found her. Juliet was TERRIBLY SAD and TIRED and grateful when she realized that she was taken to a safe place with people who wanted to help her. Keep your fingers crossed for her and FOLLOW JULIET’S STORY! 

WE NEED YOUR KIND HELP AND SUPPORT TO COVER HER HEALING!

EXPENSES FOR JULIET- 1525 leva - for tests, echography, antiparasitics, medical treatment and care for the calicivirus, stomach issues and face wound, medications, veterinary gastrointestinal food, neutering, vaccines, passport, chip and SURGERY for correction of ENTROPION - turning the lower eyelid out - a condition that irritates the eyes and often leads to the development of traumatic keratoconjunctivitis and corneal injury.  

Juliet is a very tender, soft, and good-natured character cat and deserves a better life. 

HELP US TO HEAL AND CARE FOR HER AND PROVIDE THIS BETTER LIFE!

BE PART OF HER STORY!

Новини и коментари

Основна снимка
Dare 2 Care Animals
Дарения
 1,534  лв.

Целева сума
 1,525  лв.
Край на кампанията
28.09.2020
Дарители
48

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Сдружение "Деар" - Dare 2 Care Animals

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  40  лв.
Анонимен дарител  20  лв.
Боян Митовски  10  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Анонимен дарител  10  лв.

Дар за дарители


Дарете 50 лв. и ще получите:
Календар с Котки - Герои на Dare 2 Care Animals

Общо 32 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Dare 2 Care Animals

QR Code на кампанията

Помогни на болна котка Жулиета, без дом/ Help Sick Cat Juliet - Платформата
Платформата.бг © 2021. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта