Всички кампании

Спешна психотерапевтична подкрепа за най-уязвимите от Covid-19


Ние сме професионален екип от психотерапевти и социални работници към Българското общество по групова анализа и групови процеси (БОГАГП) и създадохме Kabinet.bg – платформа за спешна и безвъзмездна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа по време и след условията на Covid-19.

Желанието ни е да осигурим така необходимата в ситуацията на Covid-19 незабавна емоционална подкрепа на най-застрашените и изложени на извънреден риск от прегаряне уязвими групи: изнемогващи лекари, медицински персонал и здравни медиатори на първа линия; възрастни самотни хора; хора, живеещи в социални институции; хора под карантина, преболедували или претърпели загуба на близък от болестта; хора от застрашени групи по медицински причини; хора, живеещи в бедност, изолация и с ограничен достъп до комуникация; хора под карантина поради болестта; жертви на домашно насилие;  младежи и всички други, които изпитват остра нужда от разбиране и осмисляне на тази ситуация. 

С Вашето дарение ще дадем шанс за емоционална подкрепа на много повече уязвими групи от хора в най-голям риск по време на Covid-19. Вашето дарение ще помогне на поне още 200 души от най-засегнатите общности да получат по 5 сесии за безвъзмездна емоционална подкрепа от професионалист, който работи като доброволец в инициативата. Подкрепата ви дава безценна възможност на някой в затруднение да не бъде сам в страданието си в този момент. Даренията ще се използват за включване на повече психотерапевти-доброволци и обезпечаването им с дистанционна връзка, както и за подпомагане на спешни нужди на различни групи и общности в изолация. 

Kabinet.bg е във връзка с хората в най-голям риск и нужда през мрежа от държавни, общински, медицински и неправителствени структури. Така достигаме и до най-уязвимите групи, за които те се грижат. Предоставяме спешна психотерапевтична помощ - по телефон, имейл, чат и онлайн чрез видео връзка, за да достигнем до всеки, който е в голямо затруднение.

Симптомите на пост-травматичен стрес, нарушения на съня, усилване на страхове, обсесивно или рисково поведение, насилие все повече ни придружават в ежедневието – в личната и професионална среда. Условията за справяне с проявленията на застрашеното психично здраве у нас изостават с десетилетия спрямо практиките на страните от ЕС. Психо-социалната профилактика и рехабилитация остават неразвити и не обхващащи дори малка част от страдащите, защото се осигуряват почти изцяло от доброволци и неправителствени организации със сили на изчерпване, поради размера и ръста на проблема.

Идеята ни за безплатна линия за психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа във време на безпрецедентна криза Covid-19 беше валидирана като навременна и важна от CEI - Central European Initiative сред над 7 хил. кандидатури от цяла Европа, единствен проект от България и подкрепена частично.

Организатор: Българско общество по групова анализа и групови процеси (БОГАГП), неправителствена организация в обществена полза, с екип от професионални психотерапевти, социални работници с най-висок ценз за практикуване – по български и международни стандарти за индивидуална и групова психотерапия.

Партньори на кампанията: Central European Initiative, Фондация BCause, Dnevnik.bg.

Новини и коментари

Основна снимка
Българско общество по групова анализа и групови процеси БОГАГП
Дарения
 580  лв.

Целева сума
 25,000  лв.
Край на кампанията
09.10.2020
Дарители
9

Категория на кампанията : Бедствия / кризи

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: БОГАГП

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  50  лв.
Розина Джамярова  100  лв.
Цветомила Михайлова  20  лв.
Анелия Спасова  20  лв.
Анонимен дарител  40  лв.

Дар за дарители


Дарете 20 лв. и ще получите:
Достъп до онлайн конференция,
посветена на психичното здраве

Общо 100 дара са осигурени.
 

Инициатор

Основна снимка
Българско общество по групова анализа и групови процеси БОГАГП

QR Code на кампанията

Спешна психотерапевтична подкрепа за най-уязвимите от Covid-19 - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта