Всички кампании

Дари гора за орела!


Домът на малкия креслив орел е гората! Гората е много важна за орела – изгражда гнездата си на високи, здрави и големи дървета. В тях всяка година отглежда по едно малко, макар и много рядко, може да отгледа и две.

 

За да има орли са нужни стари дървета, на които да свиват гнездата си.  По повод 27 юни – Ден на орела, искаме да дадем шанс на повече двойки малки кресливи орли да отглеждат потомството си в България. Затова решихме да създадем нова гора за орела.

 

Малкият креслив орел обитава широколистни или смесени гори. Едни от най-редките и ценни типове гори у нас, предпочитани от вида, са крайречните гори, съставени основно от видове като елша, топола, бряст и други.

 

За да гарантираме бъдещето на гората ще я създадем на наша земя, която се намира в защитена зона от мрежата Натура 2000. Вече сме осигурили фиданки на черна топола, но са необходими средства за грижа за гората след засаждането ѝ в продължение на поне 2 години, за да сме сигурни че малките дръвчета ще оцелеят и малкият креслив орел ще има нов дом.

 

Събраните средства са предназначени за техника, защитна мрежа за фиданките, материал за ограждане на гората, колове за придържане на фиданките и транспорт на доброволците, с които заедно ще засадим гората наесен.

Новини и коментари

Основна снимка
Мариана Вълчева
Дарения
 1,414  лв.

Целева сума
 2,000  лв.
Край на кампанията
23.09.2020
Дарители
23

Категория на кампанията : Природа / животни

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Българско дружество за защита на птиците

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Radoslav Dimitrov  45  лв.
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Габриела Цекова  10  лв.
Калоян Радев  50  лв.

Инициатор

Основна снимка
Мариана Вълчева

QR Code на кампанията

Дари гора за орела! - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта