Всички кампании

ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА С COVID-19


В деня на детето Фондация „Работилница за граждански инициативи“, ви поднася ирис.

Ирисът символизира вяра, надежда, обновление. Все неща, от които се нуждаем в борбата с кризата с COVID-19. Ето защо, заедно с нашите партньори Български дарителски форум и Национална мрежа за децата избрахме това знаково име за новата ни програма и този знаков ден за старт.

Здравните и икономически предизвикателства от последните няколко месеца поставят големи групи от деца и техните родители в тежки условия на живот. Програма „ИРИС“ ще подкрепя такива семейства и цели намаляване риска от раздяла на деца и родители, като осигурява средства за покриване на основните им нужди - храна, включително бебешки адаптирани храни, бебешки пелени, медикаменти, здравни и социални услуги и друго необходимо. Програмата ще финансира граждански организации и граждански групи, които предоставят помощ на нуждаещите се семейства в цялата страна. Вече имаме осигурен финансов ресурс, но ние знаем, че нуждата е много по-сериозна и ще съществува още дълго. Надяваме се с ваша помощ за успеем да съберем още средства.
Вашето дарение ще подкрепи задоволяването на непосредствени основни нужди на уязвимите семейства, включително доставка на храна за деца и техните семейства, медицински консумативи, медикаменти и специфични услуги за семейства в икономически неравностойно положение, включително подкрепа за лицата под карантина, подкрепа за родители, които са загубили работата си и оттам и месечния си доход.

Събираме средства от хора за хора! За да запазим семействата ЗАЕДНО!

 

Новини и коментари

Основна снимка
Илияна Николова
Дарения
 530  лв.

Целева сума
 30,000  лв.
Край на кампанията
28.09.2020
Дарители
2

Категория на кампанията : Бедствия / кризи

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Работилница за граждаснки инициативи"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  30  лв.
Анонимен дарител  500  лв.

Инициатор

Основна снимка
Илияна Николова

QR Code на кампанията

ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА С COVID-19  - Платформата
Платформата.бг © 2024. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта