Всички кампании

Подкрепете деца в риск в условията на извънредно положение


Поради извънредната ситуация в страната децата и младежите без родителска грижа вече 2 месеца не могат да напускат пределите на Центровете от семеен тип, които са техният дом. В тези центрове те живеят в групи от 8 до 14 деца, като много от тях са уязвими поради увреждания и редица съпътстващи заболявания.

Коронавирусът поставя нови предизвикателства пред грижата за децата и младежите в тези центрове. Изисква се много по-сериозно внимание за физическото и психическото им състояние, включително чрез организиране и провеждане на нови и интересни занимания, помощ в усвояването на учебния материал онлайн, както и непрекъсната засилена дезинфекция и защита в центровете. В същото време, много от хората, полагащи денонощни грижи за децата, попадат в рисковата от Covid-19 възрастова група и също имат нужда от подкрепа. Това са хора най-често в предпенсионна или пенсионна възраст, които са изложение на извънреден стрес към насточщия момент.

Набираме средства за осигуряване на извънредните нужди в грижата за 70 деца и младежи в 8 Центъра за настаняване от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на предпазни средства и облекла, хранителни продукти, образователни и игрови материали за свободното време, пособия за обезпечаване на дистанционното обучение, транспортни разходи за персонала, както и осигуряване на психологическа подкрепа чрез онлайн консултации със специалисти.

За нас: Фондация “Сийдър” е българска неправителствена организация с 15-годишен опит в социалната сфера. Управляваме 9 социални услуги и подкрепяме над 3000 деца в неравностойно положение в България.

 


English

Support children at risk during the state of emergency

 

Due to the state of emergency in the country, for 2 months now, the children and young people without parental care have not been allowed to leave the family-type centers that are their home. In these centers, they live in groups of 8 to 14 children, many of whom are vulnerable because of disabilities or illnesses. 

 

The coronavirus poses new challenges to the children and young people’s care in these centers. Much more attention is required to secure their physical and mental well-being, including through the organisation and implementation of new interesting activities, to help them with the online studying, as well as to ensure constant disinfection and security in the centers. At the same time, many of the people who provide 24/7 care to the children, are within the Covid-19 risk group because of their age. They are currently under a lot of stress and also need professional support and care.

We are raising funds to provide for the emergency needs of 70 children and young people in 8 family-type centers in Kyustendil and Kazanlak. The funds will be used to purchase protective equipment, food, educational and art materials for leisure, equipment for online studying, transportation for the staff, and online psychological support sessions. 

 

About us: The Cedar Foundation is a Bulgarian non-governmental organisation with 15 years of experience in the social field. We manage 9 social services and support over 3000 disadvantaged children in Bulgaria.  

Новини и коментари

Основна снимка
Ива Хаджийска
Дарения
 1,980  лв.

Целева сума
 9,500  лв.
Край на кампанията
01.07.2020
Дарители
21

Категория на кампанията : Бедствия / кризи

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Сийдър"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  400  лв.
Вяра Николова  50  лв.
Анонимен дарител  10  лв.
Сали Терзиева  20  лв.
Райна Мечкарова  100  лв.

Инициатор

Основна снимка
Ива Хаджийска

QR Code на кампанията

Подкрепете деца в риск в условията на извънредно положение - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта