Всички кампании

Психично здраве - национално представително изследване


Здравейте! 

Ние сме фондация “Кожа - платформа за психично здраве” и молим за вашата финансова подкрепа за осъществяването на национално представително изследване, което да покаже какви са масовите разбирания по теми, свързани с психичното здраве.

Какъв е проблемът?

У нас липсва последователна и целенасочена статистика, касаеща психичното здраве, липсват политики и стратегии за дългосрочно и устойчиво развитие на психично-здравата грижа, условията в българските психиатрии са нечовешки и унизителни (констатирано в  доклад на Комисията срещу изтезанията към Съвета на Европа), темата не се разглежда в училищата, липсват програми за превенция, здравната каса покрива малко и ограничени медикаменти и не покрива психотерапия или консултация с психолог или психотерапевт, стигмата върху психичното здраве е всеобхватна и се разпростира дори сред лекарите.  Информация за психичното здраве в България в цифри можете да намерите тук

За какво ще послужи изследването?

Резултатите от проучването ще очертаят съществуващите погрешни схващания, митовете и неразбирането, които съпровождат темата за психичното здраве. Ще покажат вярванията, които пречат на превенцията и спират хората от търсене на професионална помощ. Ще дадат яснота за разбирането на връзката между психичното здраве и качеството на живот. 

Тази информация ще ни помогне да насочим кампании към разбиване на митовете и ограмотяване. Ще даде възможност на бизнеса да адаптира политики, касаещи психичното здраве на работното място. Ще възбуди обществени дебати, които се надяваме да бъдат взети под внимание от съответните отговорни институции. Ще даде основа за изследователска програма. Ще даде повод за  медийни публикации и информационни материали, дискусии, образователни събития и курсове. 

Кой ще направи проучването?

Държим на експертния подход в изготвяне на въпросите и професионалното събиране и обработка на данните и затова ще работим с една от утвърдените в България агенции за социологически проучвания. 

Колко струва?

Цената от 3500 лв без ДДС, която получихме е преференциална с оглед на високата обществена значимост. На този етап обаче Кожа функционира при нулев бюджет и не можем да покрием тази сума. 

Какво е стигматизация /стигма?

Стигма  означава белег,  знак, клеймо, татуировка (от гръцки). Този белег  отличава човек от другите по позорен начин. Когато човек е белязан от болестта си, той вече не се разглежда като индивид, а като част от стереотипна група. Отрицателните нагласи и убеждения към тази група създават предразсъдъци, които водят до негативни действия и дискриминация. Въпреки че лечение и поддържащи терапии дори за тежките психични разстройства съществуват, почти две трети от хората с такива предизвикателства никога не търсят помощ от специалист, заради стигмата. 

Защо е важно?

Влошеното психично здраве драстично намалява трудоспособността, продуктивността, креативността и генерално качеството на живот, както на страдащия, така и на тези около него. Психичните разстройства са страдание. В крайни случаи неглижираното влошено психично здраве може да доведе до самонараняване и смърт. Психичните разстройства в голямата си част подлежат на пълно възстановяване, а в тежките си форми - на контрол. 

Кои сме ние? 

“Кожа - платформа за психично здраве” е фондация, чиято предмет на дейност е повишаването на психично-здравната култура чрез кампанийно-информационна дейност. Тук можете да  намерите подробно описание на това, което постигнахме през изминалата година. 

Новини и коментари

Основна снимка
Irina Atanasova
Дарения
 4,120  лв.

Целева сума
 4,000  лв.
Край на кампанията
28.06.2020
Дарители
25

Категория на кампанията : Подобряване на средата

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация "Кожа - платформа за психично здраве"

Дарители

Име и фамилия
Сума на дарението
Анонимен дарител  70  лв.
Кристин Георгиева  50  лв.
Анонимен дарител  2,260  лв.
Анонимен дарител  50  лв.
Миряна Георгиева  10  лв.

Инициатор

Основна снимка
Irina Atanasova

QR Code на кампанията

Психично здраве - национално представително изследване  - Платформата
Платформата.бг © 2023. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта