Всички кампании

Да осигурим сигурност за децата в Двореца на децата


Най-важното при сърдечен арест е това, което се случва след това!


След успешната ни кампания през м. януари фондация „Първите три минути“ си е поставила за цел в рамките на следващите два месеца да осигури средства за автоматичен външен дефибрилатор, който да дарим на  „Дворецът на децата“ в гр. София.

Ежедневно стотици деца се развиват, обучават и спортуват там. При различни инициативи се събират хиляди деца, заедно със своите семейства.

Внезапното спиране на сърцето е най-значимата причина за преждевременна смърт в Европа и САЩ. Повече от 1 000 000 души годишно загиват в следствие на сърдечен арест, като над 60 % от тези инциденти се случват пред свидетели, които биха могли да помогнат, ако разполагат с необходимите за това средства.

Незабавно оказаната първа помощ и дефибрилация в първите 3 минути след инцидента повишава шансовете за спасяване повече от 20 пъти – при наличие на автоматичен дефибрилатор шансовете за спасяване са над 50-70 %. Автоматичният дефибрилатор е изключително прецизен уред, който прави безпогрешна оценка на състоянието и автоматично настройва необходимата енергия на импулса в зависимост от множество фактори.
АВД масово се използват в развитите държави от десетки години. Виждаме ги на летищата, метро станции, хотели. Наличието на АВД във всяко обществено място за деца е стандарт за осигуряване на безопасност!

За закупуване на автоматичен външен дефибрилатор с възможност за работа на български език е необходимо набирането на сумата от 4746 лв.

Новини и коментари

Основна снимка
Николина Копчева
Дарения
 0  лв.

Целева сума
 4,746  лв.
Край на кампанията
29.05.2020
Дарители
0

Категория на кампанията : Образование / наука

Правен статут: НПО или друга организация

Даренията ще получи: Фондация 'Първите три минути'
Не са получени дарения за тази кампания.
Станете първия дарител за тази кампания

Инициатор

Основна снимка
Николина Копчева

QR Code на кампанията

Да осигурим сигурност за децата в Двореца на децата - Платформата
Платформата.бг © 2020. Дарителска платформа, управлявана от Фондация BCause. Всички права запазени!

Търси в сайта